Beställning av Östgötska bonderiksdagsmän

Östgötska bonderiksdagsmän

 

Totalt är knappt 600 bonderiksdagsmän biograferade. För alla riksdagsmän har vi sammanställt grundläggande familjeuppgifter, såsom födelse-, död- och vigseldata så vitt vi kunnat finna uppgifterna, härkomst för riksdagsmannen, riksdagsmannens hustru(r) och ingifta till hustru och barn. Till stor del är uppgifterna nyutforskade och kan inte lätt återfinnas någon annanstans, t.ex. på Internet eller i befintlig genealogisk litteratur. I många fall där uppgifter cirkulerar sedan tidigare har vi kunnat komplettera och korrigera dylika uppgifter. Totalt är omkring 10 000 individer omnämnda i boken.

 

Förutom biografierna finns till boken ett fyrtiotal sidor register och översikter samt statistiska sammanställningar som t.ex. visar hur många gånger riksdagsmännen återvaldes och vilka socknar de valdes från. Eftersom vi har funnit att många riksdagsmän var besläktade finns också ett antal släktöversikter som visar på släktskap mellan olika riksdagsmän.

 

Vill du läsa mer om boken, och titta i person- och ortsregister till exempel så klicka här.

 

Vill du se exempel på en släkttavla som är med i boken, klicka här.

 

Vill du se omslaget som pdf-fil, klicka här.

 

Beställningar av boken Östgötska bonderiksdagsmän görs enklast genom att fylla i nedanstående formulär

 

----------------------------------------

 

Priset för boken varierar beroende på om du vill köpa ett exemplar eller flera. Det finns också möjlighet att köpa exemplar med "skönhetsfel" till reducerat pris. För aktuella priser se nedan.

 

Grundpriset för en bok är 130:-

(frakt tillkommer - vanligen 45:- inom Sverige)

 

Köp mer än en bok och betala 80:- per bok (1-4), 60:- per bok för bok 5-8

(frakt tillkommer, vanligen 90:- för upp till 8 böcker inom Sverige)

 

 

 

Beställning av boken Östgötska bonderiksdagsmän

 

Namn* (* = måste anges)

E-post*

Adress*

Telefon

Meddelande* (ange antal böcker och/eller fråga/kommentar)

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän