Riksdagsmän - register

Register till Östgötska bonderiksdagsmän

 

Nedan finns register över biograferade bonderiksdagsmän, ortsregister mm, i boken Östgötska bonderiksdagsmän - bondeståndets ledamöter från Östergötland 1600-1866

 

 

Listning av riksdagsmännen i nummerordning

 

 

Namnregister över biograferade riksdagsmän

 

 

 

Ortsregister över i boken förekommande socknar, städer mm

 

 

 

Register över förekommande släktnamn

 

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän