Tingsplatser

Tingsplatser i Vifolka härad

I Thorsten Anderssons avhandling Svenska häradsnamn finns även uppgifter om tingsplatserna för de östgötska häraderna. Där kan man läsa mer om medeltida belägg för bl a Vifolka tingsplats.

 

Nedanstående förteckning hämtad från Svenska häradsnamn är inte helt korrekt, och jag hoppas hinna komplettera den när jag får tid. Tingen 1614-1642 var inte både i Ljunga och Grimstorp t ex, utan vid något tillfälle i Grimstorp, men vanligen i Ljunga. Se även Vifolka härads dombok 1599-1620.

 

År belagd - tingsplats

 

1437-1441

Ljunga, Veta sn

 

1488

Ljunga, Veta sn (antagligen - tinget i "Lyinghe herat"

 

1599-1605

Ljunga, Veta sn

 

1606-1613

Ljunga och Veta, Veta sn

 

1614-1642

Ljunga och Grimstorp, Veta sn

 

1643-1674

Ljunga, Veta sn

 

1675-1681vt

Ljunga och Veta, Veta sn

 

1681st-1724

Ljunga, Veta sn

 

1725-1861

Mjölby, Mjölby sn

 

1862-1863

Spångsholm, Veta sn

 

1864-

Sya, Sya sn

 

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän