Vifolka härads socknar ==>

Vifolka härads socknar

Under respektive socken har jag listat alla mantalssatta hemman samt alla fristående kvarnar som fanns inom häradet då en beskrivning till häradskartan gjordes 1878-1879. Jag har även tagit med större utjordar och utjordar och torp som jag rent subjektivt upplevt som vanligen förekommande i arkivmaterialet för respektive socken.

 

Se vidare under respektive socken för mer detaljerad information.

 

 

 

 

 

 

Sockensammanställning

(data ur nämnda kartbeskrivning från 1870-talet)

Socken

Total areal

Vattenareal

Förmedl. mantal

Oförmedl. mantal

Herrberga

12597

278

17 ½

21 5/8

Malexander

21468

1264

1 ½

2 1/4

Mjölby

52795

693

36 3/4

52

Rappestad

5423

43

6

6

Sya

20134

108

14 7/8

19 3/4

Sörby

13051

195

9 7/8

14 3/4

Ulrika

35852

1660

2 ½

4 ½

Veta

23633

295

37 ½

46 1/4

Viby

27534

38

34 1/4

44 2/3

Västerlösa

17900

94

21 ½

28 1/4

Västra Harg

136791

3662

35

45 7/8

Ö Tollstad

52368

378

33 7/8

51 7/8

 

Arealmåtten angivna i "kvadratrev". Ett tunnland eller ett halvt hektar motsvarade c:a 5,6 kvadratrev.

 

Av Malexanders kyrksocken hörde dessutom 9 3/8 förmedlade mantal till Göstrings härad och 15 5/8 mantal till Ydre härad.

 

Av Rappestads kyrksocken hörde dessutom 25 förmedlade mantal till Valkebo härad.

 

Av Ulrika kyrksocken hörde dessutom 3 3/4 förmedlade mantal till Kinda härad och 4 förmedlade mantal till Valkebo härad.

 

Av Västerlösa kyrksocken hörde dessutom 22 5/8 förmedlade mantal till Gullbergs härad.

 

 

Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad. Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)

 

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän