Malexander (liten del)

Malexander socken

Endast en liten del av Malexanders socken har hört till Vifolka härad. Huvuddelen har hört till Ydre respektive Kinda härader. Socknen noteras under Ydre härad i Ridderstads beskrivning av Östergötland, och det är uppgifter om socknen därifrån som redovisas nedan.

 

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:

 

Gränserna äro i norr Åsbo och Harg, i nordost Ulrika, i öster Kisa och Tidersrum, i sydost Norra Vi, i sydväst Torpa, i väster Ekeby, i nordväst Åsbo.

 

Arealen: 20,010 hektar, därav 15,274 land.

 

Marken är överallt bergig och stenbunden. Av särskilda höjder nämnas Bålskalle vid kyrkviken, Högatoften vid prästgården och Döraberget å Aspenäs udde. Jordarten är svartmylla, klapper och sandjord. Socknen som är belägen vid en del av Sommens nordliga och ostliga vikar, bevattnas dessutom av Malgen, Öjaren och Mellansjön m fl insjöar. Därtill utfalla flera mindre åar i Sommen. Den förnämsta landsvägen kommer från Åsbo, följer utefter Öjarens strand, går sedan rakt år söder och slutligen åt sydost till kyrkan. Vid Bålnäs finnes ångbåtsstation.

 

Folkmängd (år - befolkning)

 

1810 - 1089

1820 - 1187

1830 - 1380

1840 - 1390

1850 - 1481

1860 - 1611

1870 - 1597

1880 - 1628

1890 - 1399

1900 - 1234

1910 - 1147

1920 - 1065

1930 - 1025

1940 - 906

1950 - 741

1960 - 564

1970 - 358

1980 - 257

1990 - 263

 

(källa: Demografiska databasen)

 

Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad. Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)

 

Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).

 

Byar, gårdar och kvarnar

 

(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)

 

Hallingsfall

- 1/4-0 mtl

 

Långstorp

- ½-1 mtl

 

Räknas tillsammans med Mellansjö i kartbeskrivningen.

 

Mellansjö

- ½-1 mtl

 

Räknas ägomässigt tillsammans med Långstorp, ovan, i kartbeskrivningen.

 

En såg och en kvarn på ägorna.

 

Uppsalatorp

- fd skogvaktarboställe 1/4-1/4 mtl

 

Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän