Mjölby

Mjölby socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:

 

Gränserna äro i nordost Veta, i öster Sya och Västra Harg, i sydväst Ekeby och Åsbo, i väst och nordväst Hogstad, Västra Skrukeby och Högby socknar.

 

Arealen: 5,974 hektar, därav 5,890 land.

 

Genom socknen flyter Svartån. Landskapet kring denna å är bekant för sin vackra natur och sin rikedom på storartade utsikter. Rådande jordart är lera och svartmylla ävensom sandmylla. Fyra stora landsvägar stöta tillsammans vid Mjölby municipalsamhälle, nämligen i norr från Skänninge, i öster från Linköping, i söder från Eksjö och i väster från Jönköping och Gränna. Östra stambanan, Mjölby-Hallsbergs och Mjölby-Hästholmens (från 1910) järnvägar stöta här tillsammans med station vid Mjölby.

 

Vidare skriver Ridderstad:

 

Socknen är förenad med Sörby f.d. socken. Mjölby hade utan tvivel redan tidigt blivit självständig socken men nämnes uttryckligen som sådan först år 1363. [...] Åtminstone från reformationen ha dessa båda socknar utgjort ett pastorat. Överstelöjtnant David Gyldenklou donerade 1670, med konfirmation 1687, 1/4 mantal Mjölby Gravgård med kvarn till Mjölby kyrka. Pga därav dömde Göta hovrätt 9/12 1758 att Hulterstad skulle äga jus patronatus, vilket fastställdes 28/11 1760 och 22/6 1774 med rättighet för ägaren till Hulterstad att alltid kalla kyrkoherde men komminister blott fyra gånger efter varandra. Femte gången voterar församlingen efter av domkapitlet uppsatt förslag. Före 1760 var pastoratet konsistoriellt. Från år 1791, då Sörby kyrka ödelades, begagnas Mjölby kyrka gemensamt.

 

2 mantal, Lärketorp och Slomarp, av Mjölby socken (579 tunnland) tillhör Högby jordebokssocken och Göstrings härad.

 

Folkmängd Mjölby med Sörby (år - befolkning)

 

1810 - 1385

1820 - 1337

1830 - 1499

1840 - 1629

1850 - 1638

1860 - 1862

1870 - 1921

1880 - 2349

1890 - 2759

1900 - 3842

1910 - 5103

1920 - 5846

1930 - 5911

1940 - 6118

1950 - 8258

1960 - 9900

1970 - 11946

1980 - 11215

1990 - 11326

 

(källa: Demografiska databasen)

 

Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad. Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)

 

Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).

 

Byar, gårdar och kvarnar

 

(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)

 

Norra Berga

- Nr 1 Norrgård ½-1 mtl

- Nr 2 Storgård 1-1 mtl

- Nr 3 Mellangård 1-1 mtl

- Nr 4 Södergård fd kvarterm.boställe 1-1 mtl

 

En kvarn på Norra Berga ägor.

 

Södra Berga

- Nr 5 Södergård (Källegård) augment ½-½ mtl

- Nr 6 Pilgård rusthåll ½-½ mtl

- Nr 7 Östergård rusthåll ½-½ mtl

- Nr 8 Ödegård ½-½ mtl

- Nr 9 Södergård ½-½ mtl

- Nr 10 augment ½-½ mtl

 

Bockarp

- ½-1 mtl

 

Broslätt (under Hulterstad)

- Nr 6 frälse säteri

 

Duvelund

- Kyrkoherdeboställe 1-1 mtl

 

Hälften av Mjölby Klostergård, nr 3, stomhemman till kyrkoherdebostället Duvelund.

 

Egeby

- Nr 1 Västergård 3/4-1 mtl

- Nr 2 Mellangård 1-1 mtl

- Nr 3 Östergård 1-1 mtl

 

Egebytorp

- Nr 1 ½-1 mtl

 

Ekeberg

- rusthåll ½-1 mtl

 

Östra Eldslösa

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 1-1 mtl

- Nr 3 1-1 mtl

 

Västra Eldslösa

- Nr 4 1-1 mtl

- Nr 5 rusthåll 3/4-1 mtl

- Nr 6 rusthåll 3/4-1 mtl

- Nr 7 Norrgård ½-1 mtl

 

En kvarn på Västra Eldslösa ägor.

 

Folknan

- 1/4-1/4 mtl

 

Grytmålen

- 1/4-1/4 mtl

 

Habblarp

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 rusthåll ½-1 mtl

 

Ett ångbränneri på ägorna.

 

Hermanshult

- 1-1 mtl

 

Hjulpan

- 1/4-1 mtl

 

Hulterstad

- Nr 1 skatte säteri rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 skatte säteri rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 skatte säteri rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 skatte säteri rusthåll 1-1 mtl

- Nr 5 (se Ugglarp)

- Nr 6 (se Broslätt)

- Nr 7 (se Spånga)

- Nr 8 frälse säteri 5/8-1 1/4 (med nr 9) mtl

- Nr 9 frälse säteri 1/8-1 1/4 (med nr 8) mtl

- (se även Lunnarp och Örbergshult)

 

Ett tegelbruk på Hulterstad ägor.

 

Karemålen

- 1/4-½ mtl

 

Kattkälla

- icke mantalssatt relativt stor utjord

 

Kolbotten

- se Valstorp

 

Kolstad

- Nr 1 ½-1 mtl

- Nr 2 ½-1 mtl

- Nr 3 ½-1 mtl

- Nr 4 1/4-½ mtl

 

Kyrksätter

- 1/4-1/4 mtl

 

Lundby

- Komministerboställe ½-1 mtl

 

Lunnarp

- under Hulterstad ½-1 mtl

 

Lärketorp (Göstrings härad)

- augment 1-1 mtl

 

På ägorna ett ångbränneri.

 

Mjölby (mantalsatta gårdar)

- Nr 2 Kanikegård 1/4-½ mtl

- Nr 3 Klostergård ½-1 mtl

- Nr 9 Norrgård augment 1/4-1 mtl

- Nr 11 Munkegård gästgivargård ½-1 mtl

- Nr 13 Gravgård 1/4-½ mtl

- Nr 14 Bondegård 1/4-1/4

- Nr 15 Södergård fd furirboställe ½-1

 

Mjölby (numrerade kvarnar)

- Nr 4 Klostergårdskvarn

- Nr 5 Pilkvarn

- Nr 6 Norrgårdskvarn

- Nr 7 Älekvarn

- Nr 10 Månegårdskvarn

- Nr 12 Hålan

 

Mjölby (onumrerade kvarnar)

- Snuggan

- Nygårdskvarn

- Gästgivargårdskvarn

 

På Mjölby ägor således 9 kvarnar. Dessutom en såg, 2 ångbrännerier, ett garveri, ett ölbryggeri, ett gästgiveri och en järnvägsstation. Utöver detta en hammare

 

Mjölkulla

- augment ½-½ mtl

 

Rothemmet

- icke mantalssatt utjord

 

Slomarp (Göstrings härad)

- 1-1 mtl

 

Spånga (under Hulterstad)

- Nr 7 frälse säteri 5/8-1

- Nr 9 frälse säteri 3/4-3/4

 

Spännarehem

- icke mantalssatt utjord

 

Stockhemmet

- 1/4-1/4 mtl

 

Stubben

- icke mantalssatt relativt stor utjord

 

Stuverummet

- ingår i Mjölby by

 

Ugglarp (under Hulterstad)

- Nr 5 frälse säteri 1/8-1 mtl

 

Valstorp (eller Kolbotten)

- 1/4-1/4 mtl

 

Norra Örbergshult (under Hulterstad)

-Nr 1 ½-1 mtl

 

Södra Örbergshult (under Hulterstad)

-Nr 2 ½-1 mtl

 

Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän