Normlösa

Normlösa socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:

 

Gränserna äro i norr Älvestad, i öster och sydost Västerlösa, i sydost Viby, i söder Veta, i sydväst Herrberga, i väster Järstad och Vallerstad, i nordväst Skeppsås.

 

Arealen: 2,243 hektar, därav 2,196 land.

 

Socknen tillhör den stora slätten och upptages huvudsakligen av jämn mark. Rådande jordart är sandjord, lera och svartmylla. Svartån flyter längs större delen av n. gränsen och går därefter i sv. riktning genom v. delen samt upptager under vägen några bäckar och har vid Tolebo fall. Socknens förnämsta landsväg kommer från Veta förbi kyrkan. Den korsas av en mindre från Herrberga till Skeppsås.

 

Folkmängd (år - befolkning)

 

1810 - 655

1820 - 693

1830 - 742

1840 - 750

1850 - 770

1860 - 786

1870 - 832

1880 - 821

1890 - 796

1900 - 728

1910 - 742

1920 - 733

1930 - 672

1940 - 607

1950 - 554

1960 - 457

1970 - 343

1980 - 345

1990 - 359

 

(källa: Demografiska databasen)

 

Beskrivning över Normlösa

 

En lantmätare vid Johan Fredrik Schött upprättade 1853 som en sorts "projekt" en Beskrifning öfver Normlösa socken. I denna finns en hel del intressant att läsa, som jag vid tillfälle återkommer till. Jag har överfört hans schematiska översikt över socknens gårdar som komplement till sammanställningen till höger. Se vidare nedan.

 

Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad. Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)

 

Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).

 

Schött, Johan Fredrik, Beskrifning öfver Normlösa socken (upprättad 1853).

Byar, gårdar och kvarnar

 

(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)

 

Brynstorp

- 1-1 mtl

 

Govlösa

- Nr 1 Herrgård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 rusthåll 1-1 mtl

 

Norra Karleby

- Nr 1 Södergård ½-½ mtl

- Nr 2 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 rusthåll ½-1 mtl

- Nr 4 fd kvartermästarboställe 1-1 mtl

 

Myran

- augment ½-1 mtl

 

(Västra) Nederlösa

- Nr 1 Norrgård 1-1 mtl

- Nr 2 Mellangård ½-1 mtl

- Nr 3 Södergård 3/4-1 mtl

 

(Östra) Nederlösa

- Nr 4 Västergård 1-1 mtl

- Nr 5 Storgård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 6 Lillgård augment ½-1 mtl

- Nr 7 Skattegård 1-1 mtl

 

Normlösa

- Nr 1 Bredgård fd häradshövd.boställe 1-1 mtl

- Nr 2 Biskopsgård 1-1 mtl

- Nr 3 kyrkoherdeboställe 1-1 mtl

 

Stora Skonberga

- Nr 1 Norrgård ½-1 mtl

- Nr 2 Mellangård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 Södergård 1-1 mtl

- Nr 4 ½-½ mtl

- Nr 5 Västergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 6 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 7 Ljungsgård ½-½ mtl

- Nr 8 Storgård 1-1 mtl

 

Lilla Skonberga

- Nr 9 Östergård 1-1 mtl

- Nr 10 Mellangård 1-1 mtl

- Nr 11 Väster Mellangård 1-1 mtl

- Nr 12 Mitt i byn 1-1 mtl

- Nr 13 Mellangård 1-1 mtl

- Nr 14 Västergård 1-1 mtl

 

Skärkulla

- augment ½-1 mtl

 

Norra Tolebro

- kvarn och kvarntorp

 

Södra Tolebro

- kvarn belägen på Västra Nederlösa ägor

 

Torpa

- Nr 1 1-1 mtl

- Nr 2 Södergård 1-1 mtl

- Nr 3 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 1-1 mtl

- Nr 5 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 6 Hörnegård augment ½-1 mtl

 

Östanbäck

- i skifteslag med Östra Nederlösa 1-1 mtl

 

Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

 

Beskrifning öfver Normlösa socken

(upprättad 1853) av J.F. Schött

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän