Östra Tollstad

Östra Tollstads socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:

 

Gränserna äro i norr Viby, i nordost Sjögestad, i öster Gammalkil, i söder Västra Harg, i väster Sya och i nordväst Veta.

 

Arealen: 4,694 hektar, därav 4,651 land.

 

Till södra delen är socknen skogsbygd samt bergig och ojämn. Rådande jordart är lera, varjämte finnes sandblandad svartmylla och någon gång sand. Insjöarna Nackebosjön och Viveln höra hit, ävensom en del av Lillån, här kallad Sjögestadån, ävensom en annan å, som förenar Vivelns vatten med Lillån. Av socknens landsvägar kommer den förnämsta från Sjögestad, går först åt sydväst förbi kyrkan, sedan åt söder till Harg. Vid kyrkan möter en korsväg, kommande från Veta och Viby till Gammalkil. Sydligare utgår en väg till Sya.

 

Folkmängd (år - befolkning)

 

1810 - 901

1820 - 855

1830 - 986

1840 - 1128

1850 - 1123

1860 - 1241

1870 - 1260

1880 - 1266

1890 - 1104

1900 - 1162

1910 - 1038

1920 - 1002

1930 - 992

1940 - 848

1950 - 735

1960 - 605

1970 - 469

1980 - 464

1990 - 499

(källa: Demografiska databasen)

 

Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad. Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)

 

Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).

 

Byar, gårdar och kvarnar

 

(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)

 

Björsbo

- 1-1 mtl

 

Braxstad

- Nr 1 Östergård rusthåll 3/4-1 mtl

- Nr 2 Mellangård rusthåll 3/4-1 mtl

- Nr 3 Kronogård augment ½-1 mtl

 

En kvarn och en såg samt ett tegelbruk på Braxstad ägor.

 

Brink

- ½-1 mtl

 

Bröt

- ½-1 mtl

 

Dövehus

- 1/8-1/8 mtl

 

Fiestad

- Nr 1 Fogdegård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 ½-1 mtl

- Nr 3 Östergård 3/4-1 mtl

- Nr 4 fd korpralsboställe 1-1 mtl

Fröstad

- Nr 1 Storgård 1-1 mtl

- Nr 2 Södergård 3/4-1 mtl

- Nr 3 ej mantalssatt relativt stor utjord

 

En kvarn på Fröstad ägor.

 

Gagnarp

- ½-1 mtl

 

Griskulla

- fd sergeantboställe ½-1 mtl

 

Hag

- 1/4-1 mtl

 

Himmelsby

- Nr 1 Östergård ½-½ mtl

- Nr 2 Norrgård augment ½-1 mtl

- Nr 3 Ödegård 3/4-1 mtl

- Nr 4 Södergård ½-1 mtl

Hyppinge

- Nr 1 rusthåll ½-½ mtl

- Nr 2 rusthåll ½-½ mtl

 

Ett ångbränneri på ägorna.

 

Hyppingstorp

- ½-1 mtl

 

Höke

- ½-1 mtl

 

Kolsarp

- 1/4-½ mtl

 

Ladusätter

- 1/4-1/4 mtl

 

Lerbäck

- ej mantalssatt någorlunda stor utjord rusthåll

 

Lund

- ½-1 mtl

 

Mathem

- Nr 1 Södergård 1-1 mtl

- Nr 2 Mellangård 3/4-1 mtl

- Nr 3 Norrgård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 Lillgård 1/4-½ mtl

 

Mogestad

- Nr 1 Södergård 5/8-5/8 mtl

- Nr 2 Norrgård 5/8-5/8 mtl

- Nr 3 1/4-1/4 mtl

 

Nackebo

- 1/8-1 mtl

 

Nederberg

- ½-1 mtl

 

Rotebo

- 1/4-½ mtl

 

Donation till Västra Hargs församling.

 

Skuru

- augment 1/8-1 mtl

 

Stockeby

- fd kaptensboställe 1-1 mtl

 

Tollstad

- Nr 1 Kyrkoherdeboställe 1-1 mtl

- Nr 2 Västergård fd furirsboställe ½-1 mtl

- Nr 3 Källgård ½-1 mtl

- Nr 4 Norrgård 1/4-1 mtl

- Nr 6 Östergård 1-1 mtl

 

- Komministerboställe (onumrerat) ½-½ mtl

 

I Tollstad by även några utjordar, varav en kallad Tollstadberg, och en annan Kongsätter.

 

Tomta

- Nr 1 rusthåll ½-1 mtl

- Nr 2 rusthåll ½-1 mtl

 

Torpa

- Nr 1 Norra Torpa Svanegård ½-½ mtl

- Nr 2 Norra Torpa Södergård rusthåll ½-1 mtl

- Nr 3 Södergård rusthåll ½-1 mtl

 

Täpparp

- ½-1 mtl

 

Vägstorp

- fd mönsterskrivarboställe 3/4-1 mtl

 

Åkebo

- Nr 1 Norrgård 3/8-1 mtl

- Nr 2 Södergård 5/8-1 mtl

 

Ålstad

- Nr 1 Södergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 Norrgård 1-1 mtl

 

Ö

- fd hovsmedsboställe ½-1 mtl

 

Överberg

- 1/4-1 mtl

 

Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän