Sya

Sya socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:

 

Gränserna äro i norr Veta, i öster Östra Tollstad, i sydväst Västra Harg och i vänster Mjölby.

 

Arealen: 1,677 hektar, därav 1,667 land.

 

Marken är i norr jämn men stiger så småningom och blir mera kuperad mot söder. Från södra delen av socknen flyter en å, som nära kyrkan utrinner i Svartån. I västsydvästlig riktning går landsvägen från Linköping till Mjölby i socknens norra del förbi kyrkan och Sya tingshus. Från densamma utgår en mindre väg åt söder till Harg med förgrening åt sydost till Tollstad. Genom norra delen går Östra stambanan med stationen Sya.

 

Solberga och Åtomta som redovisas under Sya tillhör Veta kyrksocken, och 2 mantal Grimstorp redovisade under Veta socken tillhör Sya kyrksocken.

 

Folkmängd (år - befolkning)

 

1810 - 331

1820 - 344

1830 - 381

1840 - 440

1850 - 471

1860 - 499

1870 - 570

1880 - 610

1890 - 656

1900 - 638

1910 - 638

1920 - 636

1930 - 588

1940 - 598

1950 - 548

1960 - 553

1970 - 448

1980 - 402

1990 - 485

 

(källa: Demografiska databasen)

 

Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad. Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)

 

Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).

 

Byar, gårdar och kvarnar

 

(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)

 

Algutstorp

- 1/4-1 mtl

 

Hydinge

- Nr 1 Storgård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 Norrgård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 Södergård augment 1-1 mtl

- Nr 4 Mellangård augment ½-1 mtl

 

Karlsberg eller Långhagen

- ej mantalssatt relativt stor utjord

 

Klubbarp

- 1/4-1 mtl

 

Kyrksätter

- ej mantalssatt utjord

 

Lunnarp

- augment ½-½ mtl

 

Mogarp

- 1-1 mtl

 

Delar av ägorna kallas Kyrkhumpen och Svartfors.

 

Nybble

- Nr 1 1-1 mtl

- Nr 2 ½-1 mtl

- Nr 3 Lillgård 1/4-1 mtl

- Nr 4 Södergård 1/4-1/4 mtl

 

Till byn bl a utjorden Eketorpet.

 

Päpplinge

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 ½-½ mtl

- Nr 3 ½-1 mtl

 

Prästorp

- ½-1 mtl

 

Snipan

- ej mantalssatt relativt stor utjord

 

Obebyggd och lydande under Mogarp.

 

Solberga

- Nr 1 frälse säteri 1-1 mtl

- Nr 2 (Åtomta) säteri rusthåll ½-1 mtl

 

Solberga och Åtomta tillhör Veta kyrksocken.

 

På Solberga ägor ett tegelbruk.

 

Stallsberg

- 1/4-1/4 mtl

 

Sya

- Nr 1 Södergård 1-1 mtl

- Nr 2 Mellangård 1-1 mtl

- Nr 3 1-1 mtl

 

Vifolka härads tingshus beläget i Sya. Se även Vifolka härads tingsplatser.

 

Uddarp

- Nr 1 1/8-1/4 mtl

 

Åtomta

- se Solberga nr 2.l

 

Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän