Västerlösa (c:a hälften)

Västerlösa socken

Socknen delad mellan Vifolka och Gullbergs härader.

 

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:

 

Gränserna äro i öster Björkeberg och Rappestad, i sydost Sjögestad, i söder Viby, i väster Normlösa, i nordväst Älvestad och Klockrike med Svartån som gräns.

 

Arealen (Vifolka + Gullbergs härader): 3,095 hektar, därav 3,064 land.

 

Inom Björkebergs och Västerlösa socknar ha Linkelösa och Linds gårdar ägor sammanblandade, varjämte lägenheterna Anderstorp och Hunnerstorp tillhörande Björkebergs socken äro blägna i Västerlösa. Marken är i allmänhet jämn och bördig. Rådande jordart är svartmylla och dungjord. En mindre bäck utrinner i Svartån. Från Viby kommer en landsväg åt norr och nordost till kyrkan samt delar sig åt nordost till Björkeberg och åt öster till Rappestad.

 

Folkmängd (år - befolkning)

 

1810 - 953

1820 - 973

1830 - 1048

1840 - 1173

1850 - 1184

1860 - 1301

1870 - 1314

1880 - 1308

1890 - 1179

1900 - 1069

1910 - 1051

1920 - 1042

1930 - 948

1940 - 880

1950 - 803

1960 - 642

1970 - 506

1980 - 487

1990 - 610

(källa: Demografiska databasen)

 

Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad. Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)

 

Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).

 

Byar, gårdar och kvarnar

 

(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)

 

Dömestad

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 fd rustm.boställe ½-1 mtl

- Nr 3 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 Södergård rusthåll 1-1 mtl

 

Egelstad

- Nr 1 Södergård ½-1 mtl

- Nr 2 Mellangård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 Norrgård rusthåll 1-1 mtl

 

Lappland

- ej mantalssatt utjord hörande till Stora Spärringe

 

Lycke

- rusthåll 1-1 mtl

 

Marås

- Nr 1 1-1 mtl

- Nr 2 ½-1 mtl

- Nr 3 1-1 mtl

 

Mellan Spärringe

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 Lillgård rusthåll 1/4-½ mtl

- Nr 3 Simonsgård augment 1/4-1 mtl

- Nr 4 augment ½-1 mtl

- Nr 5 Sunegård rusthåll 1/4-1 mtl

 

Inom Mellan Spärringes skifteslag finns utjordar till Dömestad och Egelstad, samt till Govlösa [Normlösa sn] och Västerlösa kyrka.

 

Stora Spärringe

- Nr 6 Baggegård augment 3/4-1 mtl

- Nr 7 Södergård augment ½-1 mtl

- Nr 8 Mellangård 1-1 mtl

- Nr 9 Benkammargård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 10 Norrgård 1-1 mtl

 

På ägorna en stärkelsefabrik.

 

Spärringstorp

- Nr 1 Norrgård augment ½-1 mtl

- Nr 2 Bränngård ½-1 mtl

- Nr 3 Södergård 1/4-1 mtl

 

Västerlösa

(del av Västerlösa i Gullbergs härad och ej redovisad här)

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 Lillgård augment ½-1 mtl

- Nr 4 1-1 mtl

- Nr 5 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 6 Hörnegård augment ½-1 mtl

 

Ås

- Nr 1 1-1 mtl

- Nr 2 Polackegård 1-1 mtl

 

Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän