Västra Harg

Västra Hargs socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:

 

Gränserna äro i norr Sya, i nordost Östra Tollstad, i öster Gammalkil och Nykil, i sydost Ulrika, i sydväst Malexander och i väster Åsbo och Mjölby.

 

Arealen: 11,982 hektar, därav 11,668 land.

 

Marken är särdeles bergig och består till största delen av kuperad skogsmark. Rådande jordart är svartmylla och sandjord, ehuru en och annan gård även har lerjord. Av insjöar äro de största Hargsjön och Kilarpssjön. Socknens största vattendrag är Lillån. Av vägar kommer en från Östra Tollstad, vilken går föst i sydlig, sedan i sydostlig riktning till kyrkan, där en väg möter från Sya och fortsätter till Ulrika.

 

Gårdar flyttade från Västra Harg till Ulrika

 

Från Västra Hargs socken överfördes till den nybildade Ulrika socken. Lilla Farsbo överfördes 1737 och övriga gårdar överfördes 1741, nämligen Stora Farsbo, Grytfall, Gördsgöl, Kalkegryt och Pikedal.

 

Familjerna som bodde på dessa gårdar finns att läsa om i Bo Lindwalls Familjer och gårdar i Ulrika.

 

 

Folkmängd (år - befolkning)

 

1810 - 1212

1820 - 1305

1830 - 1469

1840 - 1687

1850 - 1730

1860 - 1798

1870 - 2011

1880 - 2032

1890 - 1866

1900 - 1772

1910 - 1537

1920 - 1452

1930 - 1439

1940 - 1318

1950 - 1102

1960 - 840

1970 - 523

1980 - 474

1990 - 490

 

(källa: Demografiska databasen)

 

Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad. Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)

 

Lindwall, Bo, Familjer och gårdar i Ulrika (2002)

 

Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).

 

Byar, gårdar och kvarnar

 

(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)

 

Bakarekulla

- ½-1 mtl

 

Bo (även kallat Kihlehof)

- frälse säteri 2-2 mtl

 

På ägorna en kvarn, en såg, ett garveri och ett skolhus. Dessutom ytterligare en kvarn i Bo.

 

Borg

- 3/4-1 mtl

 

Holbokvarn och Kilarp i sambruk med Borg. Ägorna redovisas tillsammans i kartbeskrivningen.

 

Bosgård

- 1-1 mtl

 

Boteryd

- 1-1 mtl

 

Byttebo

- 3/4-1 mtl

 

Bänarp

- 3/8-½ mtl

 

Dikarekroken

- augment 1/4-1/4 mtl

 

Drustorp

- augment 1/4-½ mtl

 

Arealen är i kartbeskrivningen sammanlagd med Torsnäs.

 

Lilla Farsbo (nuv. Ulrika sn)

- ½-1 mtl

 

På ägorna en vattensåg.

 

Stora Farsbo (nuv. Ulrika sn)

- ½-1 mtl

 

På ägorna ett bränneri.

 

Folkebo

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 ej mantalssatt utjord till rusthållet

 

Grytfall (nuv. Ulrika sn)

- augment ½-1 mtl

 

Gussingsbo (under Spällinge)

- ½-1 mtl

 

"Av ålder hört till Spällinge säteri" som det står i kartbeskrivningen.

 

Gördsgöl (nuv. Ulrika sn)

- 1/4-1/4 mtl

 

Görshorva

- ½-1 mtl

 

På ägorna två sågar och ett bränneri. Dessutom ytterligaren en såg i Görshorva.

 

Lilla Haddebo

- ½-1 mtl

 

Stora Haddebo

- 1-1 mtl

 

På ägorna en såg, en kvarn samt ett skolhus. Dessutom ytterligaren två sågar i Stora Haddebo.

 

Harg (kallat Yxerum)

- Kyrkoherdeboställe 1-1 mtl

 

Helgslätt

- 1-1 mtl

 

Hjulpan

- ej mantalssatt torp, rusthåll

 

Holbokvarn

- 1-1 mtl

 

Holbokvarn och Kilarp i sambruk med Borg. Ägorna redovisas tillsammans i kartbeskrivningen. I Holbokvarn även en såg.

 

Hulu

- ½-1 mtl

 

Hålbäck (under Spällinge)

- säteri rusthåll 3/4-1 mtl

 

Hälla

- 3/4-1 mtl

 

Härsnäs

- 5/8-5/8 mtl

 

Jordbron

- fd skogvaktarboställe 1/8-1/8 mtl

 

Juttorp

- rusthåll 1/8-1/8 mtl

 

Kalkegryt (nuv. Ulrika sn)

- 1/4-1/4 mtl

 

Kilarp

- 1-1 mtl

 

Holbokvarn och Kilarp i sambruk med Borg. Ägorna redovisas tillsammans i kartbeskrivningen.

 

Klockaregården

- ej mantalssatt utjord, rusthåll

 

På ägorna ett skolhus.

 

Krokemo (under Spällinge)

- rusthåll ½-½ mtl

 

Krysskälla

- ej mantalssatt torp

 

Kulla

- Nr 1 rusthåll 3/4-1 mtl

- Nr 2 ej mantalssatt utjord till rusthållet

- Nr 3 ej mantalsatt torp till rusthållet

 

Lergärdet

- rusthåll 5/8-1 mtl

 

Mo

- Nr 1 Norrgård 1-1 mtl

- Nr 2 Mellangård ½-1 mtl

- Nr 3 Södergård ½-1 mtl

 

Mosshult

- 3/4-1 mtl

 

Måla

- 1-1 mtl

 

Oxhagen

- ej mantalssatt torp.

 

Pikedal (nuv. Ulrika sn)

- ½-1 mtl

 

På ägorna en vattensåg.

 

Ramshult

- ½-1 mtl

 

En vattenkvarn på ägorna.

 

Ruskeberget

- ej mantalssatt torp till Bo

 

Rustorp

- 1-1 mtl

 

På ägorna en kvarn, en såg, en benstamp och ett bränneri. Dessutom ytterligare en såg och en kvarn i Rustorp.

 

Sjösätter

- ej mantalssatt relativt stor utjord, rusthåll.

 

Skrämla

- 1-1 mtl

 

Skälleryd

- rusthåll 1-1 mtl

 

Snärsätter (under Spällinge)

- 1-1 mtl

 

Spällinge (med¨Spällingetomta)

- säteri rusthåll 1-1 mtl

 

Spällingetomta (med Spällinge)

- frälse säteri ½-1 mtl

 

Underlydande hemmanen Gussingsbo, Hålbäck och Krokemo inräknade i ägosummorna i kartbeskrivningen.

 

Stenstorp

- 1/4-1/4 mtl

 

Stensäng

- Nr 1 1/8-1/4 mtl

- Nr 2 1/4-½ mtl

 

Stämma

- 1-1 mtl

 

På ägorna ett bränneri.

 

Sättrarp

- 1/4-½ mtl

 

Torkilsbo

- Komministerboställe ½-1 mtl

 

Torsnäs

- rusthåll 5/8-1 mtl

 

Drustorps areal inräknad i Torsnäs i kartbeskrivningen.

 

Tramplemo

- 3/8-1 mtl

 

Trehörninge

- augment 1/4-1/4 mtl

 

Uddarp

- ej mantalssatt

 

Vadstorp

- 1/4-½ mtl

 

Vallsätter

- augment 1/4-1/4 mtl

 

Yxerum

- se Harg.

 

Åsen

- 1/4-½ mtl

 

Ödekällan

- ej mantalssatt torp

 

Önnebo

- ½-1 mtl

 

Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän