Veta

Veta socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:

 

Gränserna äro i norr Herrberga och Normlösa, i nordost Viby, i sydost Östra Tollstad, i söder Sya samt i väster Mjölby och Herrberga.

 

Arealen: 2,121 hektar, därav 2,095 land.

 

Marken är i allmänhet jämn. Rådande jordart är lera, mylla och sand. I många bukter genomgår Svartån socknen och gör fall vid Spång och Gudhem. Mindre bäckar hitflyta vid Spång m fl ställen. Landsvägen från Linköping till Skänninge går fram genom norra delen och utgår från den en mindre väg åt norr till Normlösa. Genom sydöstra delen går Mjölbyvägen med avväg åt sydost till Viby och Tollstad. Båda landsvägarna förenas genom en sockenväg från norr till söder förbi kyrkan. Väster om Svartån mötas två vägar, varav den ena går i östlig riktning från mjölby till Svartån och den andra sydlig från Herrberga till Solberga säteri. Socknen genomstrykes även av Östra stambanan, med järnvägsstation Mantorp.

 

Folkmängd (år - befolkning)

 

1810 - 671

1820 - 741

1830 - 776

1840 - 820

1850 - 963

1860 - 994

1870 - 960

1880 - 998

1890 - 911

1900 - 922

1910 - 1027

1920 - 933

1930 - 922

1940 - 925

1950 - 908

1960 - 876

1970 - 1069

1980 - 2378

1990 - 2366

 

(källa: Demografiska databasen)

 

Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad. Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)

 

Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).

 

Byar, gårdar och kvarnar

 

(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)

 

Bromma

- Vadstena hospitalshemman 1/4-1 mtl

 

Böttestad

- Nr 1 Södergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 fd kaptensboställe 1-1 mtl

 

Dragestad

- Nr 1 Västergård 1-1 mtl

- Nr 2 Backgård augment 1-1 mtl

- Nr 3 Östergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 Södergård augment 1-1 mtl

 

Fall (under Mantorp)

- ½-1 mtl

 

Hemmanets ägor inräknade i Mantorps i kartbeskrivningen.

 

Gottlösa

- Nr 1 fd kaptensboställe 1-1 mtl

- Nr 2 Mellan- eller Aspegården 1-1 mtl

- Nr 3 Postgården 1-1 mtl

- Nr 4 ½-½ mtl

- Nr 5 Norrgård 1-1 mtl

 

Grimstorp

- Nr 1 1-1 mtl

- Nr 2 Norrgård 1-1 mtl

 

Gudhem

- ½-1 mtl

 

På ägorna en kvarn och såg.

 

Häggarp

- fd fjärdingsmansboställe 1/8-1 mtl

 

Kavlebäck

- 1/4-1/4 mtl

 

Kyrkarp

- 3/8-1 mtl

 

Kårarp (under Mantorp)

- rusthåll 3/4-1 mtl

 

Hemmanets ägor inräknade i Mantorps i kartbeskrivningen.

 

Lilla Ljunga

- Nr 1 1-1 mtl

- Nr 2 Södergård rusthåll 1-1 1/4 mtl

 

Ett ångbränneri på ägorna.

 

Stora Ljunga

- Nr 1 Södergård augment 1-1 mtl

- Nr 2 Lillgård augment 1/4-1/4 mtl

- Nr 3 Ödegård ½-1 mtl

- Nr 4 ½-1 mtl

- Nr 5 Kronogård 5/8-1 mtl

- Nr 6 Norrgård augment 1-1 mtl

 

Mantorp

- skatte säteri, rusthåll 1-1 mtl

 

Till Mantorps säteri räknas i kartbeskrivningen Fall, Kårarp, Mark, Råckarp och Rödhälla.

 

På ägorna Mantorps järnvägsstation.

 

Mark (under Mantorp)

- frälse säteri 1-1 mtl

 

Hemmanets ägor inräknade i Mantorps i kartbeskrivningen.

 

Råckarp (under Mantorp)

- rusthåll 1/4-1 mtl

 

Hemmanets ägor inräknade i Mantorps i kartbeskrivningen.

 

Rödhälla (under Mantorp)

- ½-1 mtl

 

Hemmanets ägor inräknade i Mantorps i kartbeskrivningen.

 

Solberga

- se Sya sn

 

Svås

- Nr 1 Norrgård augment 1-1 mtl

- Nr 2 Öster Södergård 1-1 mtl

- Nr 3 Väster Norrgård 1-1 mtl

- Nr 4 Väster Södergård 1-1 mtl

 

En kvarn och en såg på ägorna.

 

Vasa

- 5/8-1 mtl

 

Veta

- Nr 1 ½-1 mtl

- Nr 2 Storgård 1-1 mtl

- Nr 3 Västergård augment 1-1 mtl

- Nr 4 ej mantalssatt utjord

 

Vimne

- Nr 1 Norrgård ½-1 mtl

- Nr 2 Kronogård 1-1 mtl

- Nr 3 Mellangård 3/4-1 mtl

- Nr 4 Södergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 5 Rövaregård eller Strömsnäs 3/4-1 mtl

- Nr 6 Bränngården 1-1 mtl

- Nr 7 frälse säteri 1-1 mtl

 

Ägorna till hemmanen Kavlebäck och Klubbarp samt utmarken till Solberga nr 2 (Åtomta), de två sistnämnda i Sya sn, är inräknade i i Vimne totala ägor i kartbeskrivningen.

 

Åtomta

- se Sya sn

 

Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän