Viby

Viby socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:

 

Gränserna äro i norr Västerlösa, i öster Sjögestad, i söder Östra Tollstad, i sydväst Veta och nordväst Normlösa.

 

Arealen: 2,422 hektar, därav 2,420 land.

 

Marken är i allmänhet jämn. Två mindre bäckar tjäna till avlopp för kärriga trakter. Rådande jordart är sandmylla. Förbi kyrkan från öster till väster går landsvägen emellan Linköping och Skänninge. Vid kyrkan utgår en väg till Mjölby och vänster om kyrkan en norrut till Västerlösa. Genom södra delen går en väg till Östra Tollstad.

 

Folkmängd (år - befolkning)

 

1810 - 723

1820 - 705

1830 - 818

1840 - 886

1850 - 954

1860 - 1056

1870 - 1035

1880 - 1085

1890 - 1013

1900 - 961

1910 - 920

1920 - 1053

1930 - 1059

1940 - 1069

1950 - 993

1960 - 1160

1970 - 1694

1980 - 1773

1990 - 1945

 

(källa: Demografiska databasen)

 

Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad. Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)

 

Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).

 

Byar, gårdar och kvarnar

 

(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)

 

Alkarp

- Nr 1 ½-½ mtl

- Nr 2 rusthåll ½-5/6 mtl

- Nr 3 rusthåll ½-5/6 mtl

 

Furuträd

- 1/4-1 mtl

 

Häradsmossen

- ej mantalssatt stor utjord, rusthåll

 

Klämmestorp

- fd trumpetarboställe 1-1 mtl

 

Krösahagen

- ej mantalssatt utjord

 

Kårarp

- augment ½-1 mtl

 

Kärr

- ej mantalssatt utjord

 

Lund

- 1/4/½ mtl

 

Luntan

- Nr 1 Storgård 1-1 mtl

- Nr 2 Berget 3/8-1 mtl

- Nr 3 1/4-½ mtl

- Nr 4 1-1

 

Mörby

- Nr 1 Västergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 1-1 mtl

- Nr 4 ½-1 mtl

- Nr 5 Norrgård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 6 Södergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 7-11 ej mantalssatta utjordar

Olofstorp

- fd kornettboställe ½-1 mtl

 

Rydja

- ½-1 mtl

 

Skorteby

- Nr 1 Norrgård 1-1 mtl

- Nr 2 augment 1-1 mtl

- Nr 3 Mellangård 1-1 mtl

- Nr 4 Rusthållsgård rusthåll 1-1

- Nr 5 Ödegård 1-1

Stenstorp

- ej mantalssatt relativt stor utjord

 

Stora Stålarp

- Nr 1 3/8-1 mtl

 

En 1/4 mtl krono är fjärdingsboställe

 

Lilla Stålarp

- fd piparboställe 1/4-1/4 mtl

 

Ubbarp

- fd fjärdingsmansboställe 1/4-1/4 mtl

 

Ulja eller Uljeberg

- Nr 1 skatte säteri, rusthåll 1-* mtl

- Nr 2 skatte säteri, rusthåll 1-* mtl

- Nr 3 skatte säteri, rusthåll 1-* mtl

- Nr 4 skatte säteri, rusthåll 1-* mtl

- Nr 5 skatte säteri, rusthåll 1-1 mtl

- Nr 6 skatte säteri, rusthåll ½-½ mtl

 

* Tillsammans 6½ oförmedlade mantal.

 

Viby

- Nr 1 Komministerboställe 3/4-1 mtl

- Nr 2 Bränngård 3/4-1 mtl

- Nr 3 Oxelgård 3/4-1 mtl

- Nr 4 Postgård 3/4-1 mtl

- Nr 5 Grapegård 3/4-1 mtl

- Nr 6 Kappegård 1/4-½ mtl

- Nr 7 Lilla bränntomten augment ½-1 mtl

- Nr 8 Baggegård ½-1 mtl

- Nr 9 Norget 3/4-1 mtl

- Nr 10 Bosgård 1-1 mtl

- Nr 11 Berget 1-1 mtl

- Nr 12 Källgård 1-1 mtl

- Nr 13 Södergård ½-1 mtl

- Nr 14 Länsmansboställe ½-1 mtl

 

Ägorna till hemmanen Kavlebäck och Klubbarp samt utmarken till Solberga nr 2 (Åtomta), de två sistnämnda i Sya sn, är inräknade i i Vimne totala ägor i kartbeskrivningen.

 

Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2017 - Maila mig här!

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!

Östgötska bonderiksdagsmän