Något om mig


Något om mig och min familj

Skåne är nu det landskap jag bott längst i i mitt liv. Här har jag funnit min boplats i norra Lund och bor med min hustru Kristina och våra fem barn - Johan, Carl, Erik, Jacob och Anna.

Jag jobbar till vardags på sjukhuset i Lund - sjukhusets namn vågar jag knappt skriva här då namnet ändras lite då och då och den här sidan så snabbt skulle bli inaktuell om jag fäste mig vid sådana detaljer. Jag har en lite udda läkarspecialitet då jag är klinisk fysiolog och nuklearmedicinare. Två specialiteter som inte hör till de vanligaste, men jag tycker själv att kombination av diagnostik och fysiologi är väldigt spännande. Det jag ägnar mest tid åt är diagnostik av olika former av hjärt- och kärlsjukdomar.


Både jag och min hustru har ägnat ett antal år åt forskning. Kristina, som är farmacevt fördjupade sig i spraytorkning och disputerade både i Danmark och Sverige och blev på så sätt både farmacie doktor och teknologie doktor samtidigt med sin avhandling Spray drying of particles intended for inhalation - Investigation of significant process variables and product characteristics, with focus on degradation and solid state properties. Några dagar senare föddes vår äldste son Johan. En imponerande insats på alla fronter. För egen del var jag lite mer traditionell då jag ett par år senare bara på ett ställe försvarade min avhandling Regulation of Insulin Secretion in Relation to Nitric Oxide, Carbon Monoxide and Acid alpha-Glucoside Hydrolase Activities.


Mina artiklar kan du studera här: Pubmed.

Ett par av Kristinas artiklar kan du studera här: Pubmed.

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!