Östgötska bonderiksdagsmän ==>


Östgötska bonderiksdagsmän

Östgötska bonderiksdagsmän

bondeståndets ledamöter

från Östergötland

1600-1866


av


Bo Lindwall och Henrik Mosén


Det här är en bok tänkt för släktforskare, hembygdsforskare och historiker. Boken innehåller rikligt med genealogisk information, samtidigt som vi försökt bredda och krydda innehållet med utdrag ur t.ex. domböcker och bondeståndets protokoll. Boken ger en unik bild av ett helt landskaps alla kända bonderiksdagsmän från år 1600 till ståndsriksdagens upplösning.


Totalt är knappt 600 bonderiksdagsmän biograferade. För alla riksdagsmän har vi sammanställt grundläggande familjeuppgifter, såsom födelse-, död- och vigseldata så vitt vi kunnat finna uppgifterna, härkomst för riksdagsmannen, riksdagsmannens hustru(r) och ingifta till hustru och barn. Till stor del är uppgifterna nyutforskade och kan inte lätt återfinnas någon annanstans, t.ex. på Internet eller i befintlig genealogisk litteratur. I många fall där uppgifter cirkulerar sedan tidigare har vi kunnat komplettera och korrigera dylika uppgifter. Totalt är omkring 10 000 individer omnämnda i boken.


Förutom biografierna finns till boken ett fyrtiotal sidor register och översikter samt statistiska sammanställningar som t.ex. visar hur många gånger riksdagsmännen återvaldes och vilka socknar de valdes från. Eftersom vi har funnit att många riksdagsmän var besläktade finns också ett antal släktöversikter som visar på släktskap mellan olika riksdagsmän.


Ett arbete av den här karaktären blir aldrig helt "färdigt" och vi lägger därför in kompletteringar och korrigeringar på den här sidan - se rättelser och tillägg.


Boken är inbunden och beställs enklast från mig, se fliken Bokförsäljning i huvudmenyn.Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!