Rättelser och tillägg


Rättelser och tillägg

Östgötska bonderiksdagsmän

bondeståndets ledamöter

från Östergötland

1600-1866


av


Bo Lindwall och Henrik Mosén


Här lägger vi ut de tillägg och rättelser som vi själva och uppmärksamma läsare hittat och kan komma att hitta. Vi uppskattar xalla kommentarer. Vi vill att kompletteringar och rättelser där det inte är självklart var uppgifterna kommer ifrån eller där det inte är givet hur man kommit fram till en viss uppgift beläggs med någon form av källhänvisningar och resonemang. Vi välkomnar alla uppgifter men kommer bara att lägga ut uppgifter som förefaller vara vederhäftiga och går att kontrollera. Det kan hända att det tar lång tid innan eventuella rättelser och tillägg läggs in här.


Kompletteringar och rättelser sänds med fördel till mig per mail:


henrik.mosen@vifolka.se


 


Nedan följer de kompletteringar och rättelser vi hittills känner till


senast uppdaterad 2014-01-26[Ny!] = inte känd/omnämnd i boken. Se vidare om dessa "nyupptäckta" riksdagsmän i tilläggen längre ner på sidan.Bankekinds härad (översikt över ledamöter)

(160119)


Här ska tilläggas:

 

283 Erik Jönsson i Råberga - 1676


308b [Ny!] Bengt Larsson i Kaga, Kaga sn - 1686


316 Bengt Östensson i Golvsätter etc... - 1678Björkekinds härad (översikt över ledamöter)

(110602)


Här ska tilläggas:

 

103b [Ny!] Olof Mickelsson i Brunneby, Tåby sn - 1625


105b [Ny!] Bengt i Berga, Kuddby sn - 1627

 


Hanekinds härad (översikt över ledamöter)

(160119)


Här ska tilläggas:


287 Lars Persson i Lilla Visätter, Skeda sn - 1678


308b [Ny!] Bengt Larsson i Kaga, Kaga sn - 1686Lösings härad (översikt över ledamöter)

(110602)


Här ska tilläggas:


102 Ingolf i Beteby, Dagsberg sn - 1625


105e [Ny!] Hans i Bjällbrunna, Styrstad sn - 1627

 


Valkebo härad (översikt över ledamöter)

(081004)


Här ska tilläggas Gudmund Persson i Håckerstad, nr 246 - se nedan, som valdes till häradets representant vid Valkebo häradsting 1676 20/9. Vi har för 1676 års riksdag noterat Olof Larsson i Stämninge, nr 278, som åtminstone vid något tillfälle under 1676 års riksdag representerat häradet - han var bosatt i Gullbergs härad.

 


Åkerbo härad (översikt över ledamöter)

(160119)


Här ska tilläggas:


308b [Ny!] Bengt Larsson i Kaga, Kaga sn - 1686Östkinds härad (översikt över ledamöter)

(110602, 110614)


Här ska tilläggas:


101b [Ny!] Dan i Fjärdingstad, Häradshammar sn - 1625


105c [Ny!] Per i Visätter, Häradshammar sn - 1627


105d [Ny!] Måns Simonsson i Järstad, Östra Stenby sn - 1627


 


__________________


Tillägg och rättelser i biografinummerordning


29 Sverker i Gäddestad, Östra Husby sn

(110614, att fel ort angivits noterat av Magnus Arnér 110614)


[OBS! I boken anges han ha varit bonde i Glädingstad vilket är felaktigt]


Skattebonde i Gäddestad, Östra Husby sn, belagd där 1601-1620 åtminstone, nämndeman i Östkinds härad åtminstone 1618-1620.


Vid Östkinds häradsting i maj 1620 noteras följande: "Eftersom Sverker [Swärrkel] i Gäddestad nu görs åldrig och svag och icke längre förmå att sitta uti nämnd, sattes Botvid i Orrevalla [riksdagsman nr 65] in uti hans stad..."


OBS! Vad gäller om Sverker verkligen är svärfar till Inge Jonsson i Glädingstad, som vi anger i boken, återstår att studera närmare!


38 Håkan Jonsson i Ingelstad, Risinge sn

(meddelat av Marie-Anne Olsson, Segeltorp 080221)


Tillägg rörande sonen Per:


Per Håkansson, bonde i Näs, Kullerstad sn 1614-1642, sexman 1632. Hans hustru var tydligen från Kullerstad eftersom han 1639 22/1 vittnade om vad hans svärmor berättat för honom "då han först kom till orten". [Zielfelt 1966, s. 308 och 335]


65 Botvid Månsson i Orrevalla, Östra Husby sn

(110614)


Sattes till nämndeman efter riksdagsmannen Sverker i Gäddestad, Östra Husby sn [nr 29], vid Östkinds häradsting i maj 1620 [inget datum angivit], se vidare honom.


81 Jon Jonsson i Näsby, Åsbo sn

(090716)


Tillägg av ytterligare ett barn (Per). Att Per är son råder det ingen direkt tvekan om. Han kommer från Näsby, Åsbo sn vid vigseln (enligt vigselnotisen).


Per Jonsson, skattebonde i Södra Karleby, Herrberga sn. Gift 1634 24/6 i Herrberga sn med Ingeborg Olofsdotter.


101b [Ny!] Dan i Fjärdingstad, Häradshammar sn (Östkind 1625)

(110602, korrigeringar och tillägg från Magnus Arnér [MA] 110614)


Född uppskattningsvis omkring 1575 [står som vanligt i roteringslängden 1631 och bland "över 60 år" i roteringslängden 1637 [MA]. Bonde i Fjärdingstad, Häradshammar sn, nämndeman i Östkinds härad.


Utsågs till riksdagsman vid Östkinds häradsting 1625 28/1.


[Den av Mårtensson noterade riksdagsmannen Per Sirgersson (nr 101) för Östkinds hd nämns inte i häradsrättens protokoll, men de kan trots detta båda ha varit riksdagsmän, eller så blev det Per som till slut åkte till riksdagen och inte denne Dan som utsågs till riksdagsman.]


Barn (förmodligen med tanke på relativt ovanligt namn - Dan)


Sven Dansson [MA], bonde i Fjärdingstad, Häradshammar sn, gästgivare. Omnämnd i Björn Helmfrids "Historiska Nyheter från Vikbolandet 1646-1653", s 32, i samband med en diskussion om Vikbolandets gästgiverier. Möjligen även omnämnd i samma bok på sidan 26 i diskussion om stora skördar, men mer osäkert då det fanns ännu en Sven i Fjärdingstad vid samma tid. Gift ca 1642 med Ingrid Grelsdotter [nämnd med patronymikon i mantalslängden 1660].


102 Ingolf i Beteby, Dagsberg sn (Lösing 1625)

(110602)

 

Bonde i Beteby, Dagsberg sn, nämndeman i Lösings härad 1626.


Utsågs till riksdagsman vid Lösings häradsting 1625 3/2. [vid bokens utgivande gav vi förslag på vilka som kunde vara identiska med Ingolf i Lösings hd, denne var nämnd men inte vår "hetaste" kandidat.


103b [Ny!] Olof Mickelsson i Brunneby, Tåby sn (Björkekind 1625)

(110602)


Bonde i Brunneby, Tåby sn, nämndeman i Björkekinds härad. Säkerligen bror till kyrkoherden i Östra Ny Magnus Michaelis (Tåbyensis) (död 1627), eftersom "Herr Måns i Nykyrka" vid Björkekinds häradsting 1625 72 har sålt "sin broder sin anpart i Brunneby och givit honom fastan" och hela hemmanet uppbjöds då "till överflöd". Brodern namnges dock inte i protokollet. Vid Lösings häradsting 1637 15/6 framkommer att Olof Mickelsson i Brunneby sålt till sin svåger Lars Prytz en systerdel i Gullborgs skattegård, Tingstad sn, för 50 daler.


Son till Mickel, skattebonde i Brunneby, Tåby sn (belagd där åtminstone i längden för årliga räntan 1595).


Utsågs till riksdagsman vid Björkekinds häradsting 1625 7/2


Vid Lösings häradsting 1629 28/11 framkommer att Olof Mickelsson i Brunneby, Tåby sn, Björkekinds hd, sålt och upplåtit till Håkan i Grinneby 2 stänger jord i åker och äng i Gillerhälla, Dagsberg sn, Lösings hd, för reda penningar 60 daler.


105b [Ny!] Bengt i Berga, Kuddby sn (Björkekind 1627)

(110602)


Bonde i Berga, Kuddby sn, nämndeman i Björkekinds härad.


Utsågs till riksdagsman vid Björkekinds häradsting 1627 11/1.


[Det finns en Bengt Raelsson i Berga, Kuddby sn, bg där 1653 16/1. Han gifte sig 1646 8/11 i Kuddby sn med Ingegärd Larsdotter. Skulle möjligen kunna vara denne Bengt]


105c [Ny!] Per i Visätter, Häradshammar sn (Östkind 1627)

(110602)


[OBS! Per i Visätter, Östra Husby sn, skulle kunna vara identisk med denne. Det måste kontrolleras närmare i skattelängder etc. Vi uppger dock att Per i Visätter i Östra Husby sn, nr 64, (om det inte egentligen rör sig om Häradshammar sn) levde ännu 1636. Således oklart!]


Död 1627 [dombok Lösings härad 1627 12/11, levde 1627 12/1].


Bonde i Visätter, Häradshammar sn, nämndeman i Östkinds härad. Nämns som farbror till hustru Anna i "Hårsbråtta" vid Lösings häradsting 1627 12/11. Där kom Anna om sitt fädernes arv, som henne för några år sedan tillfallen var, och två hennes farbröder, Mattes i Lundby, Styrstad sn, och Per i Visätter, Häradshammar sn, framliden i herranom...

 

Utsågs till riksdagsman vid Östkinds häradsting 1627 12/1. [ytterligare en riksdagsman utsågs av häradet 1627 6/11 (av naturliga skäl då Per visar sig vara avliden, se ovan) - se Måns Simonsson nedan, nr 105d]


105d [Ny!] Måns Simonsson i Järstad, Östra Stenby sn (Östkind 1627)

(110602)


Bonde i Järstad, Östra Stenby sn, nämndeman i Östkinds härad.


Utsågs till riksdagsman vid Östkinds häradsting 1627 6/11.


105e [Ny!] Hans [Larsson?] i Bjällbrunna, Styrstad sn (Lösing 1627)

(110602)


Bonde i Bjällbrunna, Styrstad sn, nämndeman i Lösings härad.


Utsågs till riksdagsman vid Lösings häradsting 1627 12/11.


Vid Lösings häradsting 1637 18/2 kom Hans Larsson i Bjällbrunna och Lars Nilsson i "Sidhwes" för att de sålt deras hustrurs arvparter i Grinneby västra skattegård till Håkan Bengtsson i Grinneby. De har fått 50 daler (dvs 25 daler vardera).


123 Tyres Olofsson i Hageby, Tingstad sn

(081006)


Tillägg av (med tanke på patronymikon och gård) en ytterligare dotter:


Kerstin Tyrsdotter. Trolovad ca 1655 med Nils i Berga, Drothem sn. I Tingstad kyrkräkenskaper kan man 1655 27/8 se hur det noterats "Kerstin Tyrsdotter i Hageby lovade Nils i Berga i Drothem socken äktenskap, tog gåvor av honom och bar dem tillbaka, tog igen gåvorna på nytt och åtrade sig annan gång. Citerades till Söderköpings consistorium, blev skild ifrån Nils och böte 10 marker till Tingstad kyrka och 10 marker till Drothem för sin stadighet och blev om henne av predikostolen förkunnat".


142 Nils Månsson i Velltorp, Östra Husby sn

(090708)


Tillägg rörande dottern Kerstin Nilsdotter:


Kerstin Nilsdotter, född o 1630, död 1702 (begravd 7/4) i Gärstad, Östra Husby sn. Gift 1:o 1650 30/6 i Östra Husby sn med Nils Hansson, död 1679 (begravd 6/4) i Gärstad, bonde i Ovangärstad (Gärstad), Östra Husby sn. Gift 2:o 1679 9/11 i Östra Husby sn med Lars Nilsson, sannolikt identisk med den Lars Nilsson som föddes 1653 (döpt 8/10) i Oklunda, Östra Husby sn, bonde i Ovangärstad (Gärstad), Östra Husby sn, sannolikt son till Nils Larsson, bonde i Oklunda, och Ramfrid Botvidsdotter (Lars kommer från Oklunda vid vigseln). En son till Kerstin i hennes första gifte med Nils Hansson, sockenskräddaren Nils Nilsson på Ormestad ägor, var gift med Brita Jonsdotter, dotter till riksdagsman Jon Nilsson i Ormestad, se nr 289.


200 Truls Persson i Sätra, Vårdnäs sn

(meddelat av Maud Lindeberg, Stockholm 080302)


Son till... och NN (senare gift med Jöns Svensson, bosatt i Sätra och enligt nedanstående kyrkoräkenskapsnotis från 1662 17/9 kallad "Jöns Sågare").


Står i länsräkenskaperna 1633 (verifikationerna, s. 136) som korpral Truls Pedersson "aff Sättra Skatteh. 1/2" under kapten Börje Börjessons kompani för 1633. I verifikationerna 1637 (s. 62 v) står likaså korpralen Truls för Sätra "brukar själv".


I kyrkoräkenskaperna (LIa:1) står 1662 noterat "Om prästegårds ägor, 17/9 1662":


... "Item, en gamal man Jöns Suenßon i Sätra :/ elliest Jöns Sågare :/ 

b.d” hade vittnat om några ägogränser på sin dödsbädd, vilket hans 

styvsöner hade hört och vittnade om i sin tur. Styvsönerna var Truls 

Persson och Erik Persson i Sätra.


205 Holsten Persson i Aspa, Kimstad sn

(meddelat av Marie-Anne Olsson, Segeltorp 080406)


Om sonen Per Holstensson: hans änka död 1710 i december i Aspa, Kimstad sn.


221 Nils Håkansson i Västerlösa, Rogslösa sn

(huvudsakligen meddelat av Freddie Hallberg, Mjölby 080219)


Tillägg av en möjlig ytterligare dotter


? Gertrud Nilsdotter, född ca 1650. Gift 1672 23/6 i Rogslösa sn med Måns Nilsson, död 1703 i Hageby, Rogslösa sn, bonde i Hageby, antagligen son till Nils Månsson, bonde i Kartorp, och Ingeborg Persdotter. Vid vigseln 1672 kommer Gertrud från Västerlösa och Måns från Kartorp. Sannolikt var Måns Nilsson och Gertrud Nilsdotter föräldrar till riksdagsman Nils Månsson i Bårstad, se nr 416.


240 Bengt Jonsson i Almstad, Tåby sn

(delvis meddelat av Robert Kronqvist, Tåby 080826, som bl a uppmärksammat Bengt Jonssons giftermål 1636)


[Bengt Jonsson]... kanske son till Jon, bonde i Alm, Tingstad sn (Bengt Jonsson anges vid vigseln 1636 komm från Alm, Tingstad sn - och 1633 24/1 begrovs nämnda Jon i Alm).


Robert Kronqvist meddelar vidare att vid Björkekinds häradsting 1682 10/3 i Kuddby kom hertig Adolf Johans inspektor mäster Jonas Tystberg och besvärade sig över Bengt Jonsson i Almstad att han på Almstads ägor skulle ha huggit en ek. "Herr Bengt Jonssons broderson välaktade Staffan Larsson" ville vara hans fullmäktig men hade ingen fullmakt... och saken uppsköts. I Alm fanns också en Lars Jonsson, död där 1656, som sannolikt var bror till Bengt och alltså far till nämnde Staffan Larsson.


... Gift 1636 8/5 i Tingstad sn med Anna Simonsdotter, som vid vigseln var änka i Almstad, sannolikt död 1671 i Almstad, Tåby sn [maken står som änkling i mantalslängden 1671 och 1672 står i Tåby kyrkas räkenskaper (CI:1, s 23) att Bengt Jonsson betalt testamente efter sin hustru].


246 Gudmund Persson i Håckerstad, Skeda sn

(081004)


Gudmund var vid 1676 års riksdag även representant för Valkebo härad, vilket framgår av Valkebo härads dombok 1676 20/9 där det konstateras att efter "ett moget övervägande uti betänkande tagit och sluti om fullmäktig till instundande riksdag ... med Hanekinds härad, och för denna gången bliver Gudmund Pedersson i Håckerstad domare i Hanekinds härad och en annan gång en av detta häradet emedan bägge häraderna kunna i en stor del hava lika besvär med vilken domare Herr sekreteraren och häradshövdingen Hög.d Johan Haddorphius säger sig accorderat att giva till herredagspenningar en daler kopp.mnt av vart mantal skatte och krono och vidare sade sig lovat härom 15 D.r resepenningar till och 15 D.r ifrån, och 1 D.r var dag han vid herredagen är".


251 Nils Månsson i Öjeby, Skärkind sn

(meddelat av Marie-Anne Olsson, Segeltorp 080406)


Nils Månsson Gift 2:o 1667 23/6 i Skärkind sn med Anna Simonsdotter.


Om sonen Nils Nilsson: Gift 1663 i december i Skärkind sn med Karin Eriksdotter, född 1645 (döpt 6/3) i Hjälmsäter, Örtomta sn, död 1707 (begravd 7/4) i Öjeby, Skärkind sn, dotter till Erik Persson, bonde i Hjälmsäter, och Margareta Jönsdotter.


Övriga barn till Nils Månsson:


Anders Nilsson, född 1641 (döpt 10/1) i Öjeby, Skärkind sn.


Måns Nilsson, född 1644 (döpt 3/3) i Öjeby, Skärkind sn.


263 Erik Andersson i Spolstad, Gårdeby sn.

(meddelat av Marie-Anne Olsson, Segeltorp 080406)


Barn:


Arvid Eriksson, död 1690 (begravd 15/6) i Åkerby, Gårdeby sn. Dömd vid Skärkinds häradsrätt 1656 31/10 för att ha lägrat en löskona Ingeborg Larsdotter. 


Karin Eriksdotter. Gift med Per Månsson Tysk, död 1675 i augusti i Bjärkärret, Gårdeby sn, ryttare.

 

Knut Eriksson, död 1671 (begravd 24/4) i Spolstad, Gårdeby sn,

bonde i Spolstad. Gift 1669 24/10 i Gårdeby sn med Anna Bengtsdotter.


271 Lars Hansson i Sjögestad, Vreta kloster sn.

(meddelat av Marie-Anne Olsson, Segeltorp 080406)


Barn i första giftet:


NN Larsdotter, född 1648 (döpt 1/11) i Sjögestad, Vreta kloster sn. (vi har inte kontrollerat om detta verkligen är riksdagsmannen Lars Hanssons barn)


Barn i andra giftet:


Kerstin Larsdotter, född 1671 (döpt 28/10) i Sjögestad, Vreta kloster sn


279 Per Larsson i Grönede, Kisa sn.

(meddelat av Jan Kärrman, Uppsala 090811)


I fotnoten nr 988 rörande Pers barn anges som källa Kinda härads dombok 1708 23/10 §52, men det visar sig att relevanta upplysningar om barnen istället återfinns under §66 samma ting.


280 Håkan Svensson i Svälinge, Herrestad sn.

(080504)


Tilläggas kan ett par döttrar som kommer från Svälinge vid sina respektive vigslar och således passar bra in gårdsmässigt, men även tidsmässigt. Sannolikt är både Karin och Kerstin döttrar här.


Barn:


? Karin Håkansdotter. Gift 1680 4/1 i Rogslösa sn med Håkan Eriksson, bonde i Häckenäs, Rogslösa sn, kanske son till Erik, bonde och nämndeman i Häckenäs.


? Kerstin Håkansdotter. Gift 1:o 1683 30/5 i Herrestad sn med Karl Jönsson, död 1710 i Rinna, Rinna sn, bonde i Rinna Östergård, son till (står som son i mantalslängden 1683 och som bonde på samma gård som fadern i mantalslängden 1684) Jöns Persson, bonde i Rinna, och Kerstin Persdotter. Gift 2:o 1712 23/4 i Rinna sn med Per Eliasson, bonde i Rinna Östergård. (Per Eliasson är 1743 gift med en dotter till Håkan Persson i Hålan, Trehörna sn, men jag har inte följt upp detta ännu - bör vara ett senare gifte och inte denna Kerstin som redan i mantalslängden 1718 står som gammal och sjuklig... måste dock kontrolleras!).


283 Erik Jönsson i Råberga, S:t Lars sn.

(140322)


Erik Jönsson var vid riksdagen i Göteborg 1676 inte bara representant för Åkerbo härad, utan även för Bankekinds härad. Detta framgår av Bankekinds härads dombok 1672 12/2. Där konstateras att vart hemman i häradet ska ge 10 marker till "Erich i Roghberga" kostnader efter specifikation.


289 Jon Nilsson i Ormestad, Östra Husby sn.

(090707, delvis meddelat av Jan Wester, Vingåker)


(110309, meddelat av Bo Persson och genom honom Margaretha Engman, BP/ME)


Jan Wester meddelar att Jon Nilssons dotter Brita Jonsdotter, gift med Nils Nilsson, är identisk med den skräddareänka som avled 1747 14/4 på Ormestad ägor, vars ålder då uppges ha varit 70 år och således ska hon vara född o 1676. Hon bör alltså höra till Jon Nilssons andra gifte, och inte till det första. Det verkar inte otroligt då han har rätt i att rätt många barn har förts till det första giftet fast det bara varade i omkring 6 år. Jan Westers uppgifter om Britas make Nils Nilsson - att han var son till en Kerstin Nilsdotter och född 1669 i Gärstad ledde oss på rätt väg till en annan riksdagsman - se nedan.


Barn i första giftet:


Karin Jonsdotter bör vara identisk med den NN Jonsdotter som föddes 1656.


Brita Jonsdotter, bör höra till andra giftet.


Barn i andra giftet:


Botilla Jonsdotter, född 1667 (döpt 30/4), död där troligen samma år (men ej infört i dödboken) [BP/ME].


Brita Jonsdotter (bör höra till detta andra gifte), född o 1676, död 1747 14/4 på Ormestad ägor, Östra Husby sn. Gift 1695 29/12 i Östra Husby sn med Nils Nilsson, född 1669 (döpt 11/7) i Gärstad, Östra Husby sn, död 1716 (begravd 6/5) på Ormestad ägor, sockenskräddare (står som sockenskräddare i Stenby - Östra Stenby?), son till Nils Hansson, bonde i Gärstad, och Kerstin Nilsdotter. Kerstin Nilsdotter var dotter till riksdagsman Nils Månsson i Velltorp, se nr 142. Att Nils Nilsson verkligen hör hemma som son till Kerstin Nilsdotter i Gärstad framgår enligt Jan Wester av Östkinds häradsrätts protokoll 1703 25/9, § 9, s. 159, där det framgår att han mor var Kerstin Nilsdotter och hans styvfar Lars Nilsson i Gärstad.


Ingeborg Jonsdotter [BP/ME], född tvilling 1678 (döpt 26/10), död där 1679 (begravd 5/1).


Botilla Jonsdotter  [BP/ME], född tvilling 1678 (döpt 26/12) i Ormestad, Östra Husby sn, död 1740 14/6 i Vållingstad, Östra Husby sn. Gift 1:o 1700 24/6 i Östra Husby sn med Jakob Månsson, född 1679 (döpt 1680 1/1) i Högstad, Östra Husby sn, död 1716 1/6, bonde i Vållingstad, Östra Husby sn, "een nöchter och flijtig man" [db]. Gift 2:o 1717 23/6 i Östra Husby sn med Jöns Månsson från Bossgården, bonde i Vållingstad. (Jöns gift 2:o 1741 29/6 i Östra Husby sn med änkan Ingrid Mårtensdotter i Orrevalla).


287 Lars Persson i Lilla Visätter, Skeda sn.

(160120)


Lars patronymikon framgår av en domboksnotis i Hanekinds härads dombok 1676st22 som handlar om hur Lars Persson kommit till bruket av Lilla Visätter.


308b [Ny!] Bengt Larsson i Kaga, Kaga sn (Bankekind, Hanekind och Åkerbo 1686)

(160119)


Född o 1648, död 1708 15/6 i Kaga, Kaga sn.

Bonde i Kaga, Kaga sn, sexman, nämndeman i Hanekinds härad.

Son till Lars Hemmingsson, bonde i Västerbränninge, Kaga sn, och Kerstin Ralsdotter.


Utsågs till riksdagsman vid extraordinarie sammankomst i Linköping 1686 2/8 [Hanekinds dombok 1686 2/8, AIa:4:968].


Gift med Anna Olofsdotter, född o 1637, död 1710 10/5 i Kaga, Kaga sn.


Barn:


Lars Bengtsson, född o 1670, död 1710 17/5 i Västerbränninge Skattegård, Kaga sn, rusthållare i Västerbränninge Skattegård. Gift 1696 26/4 i Kärna sn med Brita Persdotter, född o 1666, död 1751 22/2 i Västerbränninge Skattegård, Kaga sn, dotter till Per Bengtsson, bonde, sexman och nämndeman i Glyttinge, Kaga sn, och Maria.


Olof Bengtsson, född o 1677, död 1710 25/5 i Kaga, Kaga sn, bonde i Kaga.


316 Bengt Östensson i Golvsätter, Grebo sn, sedan i Örsnäs, Grebo sn, sedan i Värna kyrkby, Värna sn

(130809)


Bengt Östensson var även riksdagsman vid riksdagen 1678 i Halmstad. Detta framgår av Bankekinds dombok 1678 12/2 (renovation). Där står nämligen noterat i anslutning till uppräkningen av häradsnämnden: "Uthi Bengt Östenssons ställe i Golfwesätter, som är HerreDagzman nu i Hallmstadh, Erik Folckesson i Swänneby".


326 Måns Jönsson i Eketorp, Fivelstad sn

(huvudsakligen meddelat av Freddie Hallberg, Mjölby 080219)


Tillägg rörande hustrun Cecilia


Gift ... med Cecilia, möjligen identisk med den Cecilia Håkansdotter som dog 1731 7/4 i Kullen, Fivelstad sn. Kanske dotter till Håkan Månsson, bonde i Tråstad, och Ingrid Persdotter. Håkan med hustru brukade samma gård som sedan Cecilias son Per Månsson kom att bruka och där flera bröder en tid bodde.


Tillägg rörande dottern Anna


Anna Månsdotter, ... Gift 1707 20/10 i Fivelstad sn [socknen hade fallit bort] med...


345 Per Larsson i Skiestad, Gammalkil sn

(080424)


Tillägg av ytterligare ett gifte alldeles före hans död.


Gift 2:o 1729 19/10 i Gammalkil sn med Anna Håkansdotter, i hennes första gifte. Gift 2:o 1731 31/10 i Gammalkil sn med Nils Larsson, i hans andra gifte (rörande hans första gifte se Bo Lindwall, Familjer och gårdar i Ulrika, s. 188), född 1671 (döpt 19/3) i Tiggesbo, Gammalkil sn, bonde i Ånnebo, Gammalkils sn, son till Lars Nilsson, bonde i Tiggesbo, nämndeman och häradsdomare i Valkebo härad, och Kerstin Andersdotter.


348 Nils Persson i Harvestad, Landeryd sn

(090301)


I fotnot 1215, s 185, anges att Olof Matsson enligt dödnotisen skulle "vara född i Askeby socken och by", men här har det blivit fel. Det står inte alls så, utan istället att han är "född i Askeby socken och Nartomta by".


349 Sven Olofsson i Ryckelsby, Ekeby sn

(meddelat av Hans Egeskog, Kalmar, 081017)


Av bl a Göstrings härads dombok 1701 19/1 framgår att Sven Olofssons hustru hette Elisabet Eriksdotter. I det aktuella målet handlar det om att nämndemannen Sven Olofssons hustru Elisabet Eriksdotter av sin gårdsbo, gästgivaren och bonden Måns Jönsson, för att hon "efter att ha tunnat sitt öhl" glömt tillsluta källardörren ordentligt. Ett av Måns Jönssons svin tar sig in, dricker öl och dör! Måns vill alltså ha ersättning för sin förlust, men rätten kommer fram till att han bara får halva värdet av grisen. det var ju trots allt den som av egen kraft tog sig in i källaren...


397 Olof Nilsson i Knuttorp, Östra Husby sn


(meddelat av Magnus Arnér, Lund 090716)


Tillägg rörande äldsta dottern Anna där vi inte vetat vad som hänt med henne.


Anna Olofsdotter, född 1704 16/12 i Knuttorp, Östra Husby sn, död 1741 5/12 i Skälvsätter, Häradshammar sn. Gift 1725 7/11 i Östra Husby sn med Måns Jonsson, född o 1700, död 1763 31/3 i Skälvsätter, Häradshammar sn, bonde i Skälvsätter.


Resonemang för att ovanstående stämmer (Magnus Arnér): Åldersangivelsen passar utmärkt (36 år 11 månader 3 veckor = född omkring 15/12 1704). I bouppteckningen efter hennes make Måns Jonsson står "till dott. Kierstin dess arf efter Modren och Modermodren Carin Olofsdr i Knuttorp ...". Texten är hämtad från Marie-Anne Olssons avskrift, jag har inte kollat originalet. Trots att mormodern omtalas som Karin OLOFSDOTTER så bör det vara Olof Nilssons hustru Karin LARSDOTTER som åsyftas. Dessutom förekomemr vid flera tillfällen barn till Olof Nilsson som dopvittnen vid ovanstående Anna Olofsdotters barns dop. Ingen direkt tvekan om att detta stämmer [Mosén och Lindwalls kommentar].


406 Nils Månsson i Kallerstad, S:t Lars sn


(080505)


Tillägg rörande ett av dottern Katarinas giften (härkomst för Anders Svensson).


... Anders Svensson... son till Sven Jonsson, bonde och sexman i Vänge, och Karin Svensdotter.


416 Nils Månsson i Bårstad, Rogslösa sn


(meddelat av Freddie Hallberg, Mjölby 080219)


Sannolikt bror till Jonas Månsson i Bårstad, vilken var gift med Nils Månssons hustrus mor Elin Nilsdotter Kaxe i hennes andra gifte. Både Nils Månsson och Jonas Månsson hade döttrar som hette Gertrud. Det förefaller sannolikt att Nils och Jonas är identiska med två mantalsverifierade söner till bonden Måns Nilsson i Hageby, Rogslösa sn, och Gertrud Nilsdotter. Det passar mycket bra in, men några handfasta bevis för detta finns inte för närvarande. Gertrud Nilsdotter i sin tur kan vara dotter till riksdagsman Nils Håkansson i Västerlösa, se nr 221.


423 Nils Larsson i Ljunga, Tåby sn


(meddelat av Robert Kronqvist, Tåby, 080826)


[Nils Larsson]... son till Kerstin Nilsdotter som dog 1740 21/10 i Ljunga, Tåby sn. Kerstin kom 1730 25/7 inflyttande till Tåby sn, där står i inflyttningslängden  "änkan hu Kierstin Nilsdotter, Nilses moder i Ljunga som lämnat sin fädernes ort Flisby sn. Pastor Joh: Styrenii sitt wackra wittnesbörd dat. Flisby d. 18 juni 1730".


427 Lars Karlsson i Häjla, Rök sn, sedan i Kärr, Svanshals sn


(081021)


Tilläggas kan att första hustruns, Ingrid Johansdotter, ålder uppges vara 80 år i dödnotisen, dvs hon ska enligt denna uppgift vara född omkring 1684. Vid vigseln 1716 14/10 i Rök sn kommer hon från Kungshult under säteriet Sättra i Rök sn. I mantalslängden för år 1716 återfinns i torpet Lilla Kungshult under Sättra en Jöns med hustru.445 Olof Olofsson i Huseryd, Kimstad sn


(meddelat av Birgitta Andersson, Norrköping 080509)


Död i Stockholm, begravd i Riddarholmskyrkan 1789 21/3 (källa: det tryckta begravningstalet, Fant, Johan Michael, Tal, hållit då talemannen för det ärbara och hedervärda bondeståndet Olof Olofsson med utmärkt heder jordades i kongl. Riddarholms kyrkan, den 21 martii 1789, Stockholm, 1789.


453 Abraham Nilsson Björkegren i Hälleberga, Älvestad sn


(huvudsakligen meddelat av Christer Gustavsson, Linköping 080224)


Tillägg rörande dottern Lisa Maria och brodern Sven:


Sven Abrahamsson, född 1763 5/2 i Hälleberga, Älvestad sn, död där 1763 18/8.


Lisa Maria Abrahamsdotter...  död 1848 31/7 i Berg Södergård, Skeppsås sn. Gift 2:o 1817 20/5 i Normlösa sn med Isak Johan Danielsson (Isak Johan i födelseboken, annars oftast enbart Isak), född 1788 19/10 i Fållinge, Allhelgona sn, död 1849 3/11 i Berg Södergård, Skeppsås sn, bonde i Govlösa Rusthåll (Herrgården) till 1818, sedan avflyttad till Skeppsås sn, bonde i Berg Södergård, Skeppsås sn, från åtminstone 1830 på undantag i gården och står i dödnotisen som "fattighjon", son till Daniel Isaksson, rusthållare i Fållinge Kronogård, och Ulrika Berggren.


470 Nils Olofsson i Marstad, Bjälbo sn


(huvudsakligen meddelat av Göran Ax, Motala 080220)


Tillägg rörande yngsta dottern Johanna i andra giftet


Johanna Nilsdotter... död 1833 26/5 på Motala Backgårds ägor, Motala sn. Gift 1822 2/6 i Allhelgona sn med Karl Erik Schylling, i hans första gifte, född 1799 4/3 i Motala Backgård, Motala sn, död 1873 19/3 i Fattighuset, Västra Stenby sn, smed, son till Nils Schylling, smed i Motala Backgård, och Anna Greta Vetterström.


483 Lars Abrahamsson


(meddelat av Marie-Anne Olsson, Segeltorp 080406)


Återfinns i födelseboken i Östra Harg 1729 1/6.


486 Gabriel Andersson i Tjuttorp, Risinge sn


(meddelat av Marie-Anne Olsson, Segeltorp 080406)


Dottern Brita Kristina Gabrielsdotter: Gift 1793 6/10 i Risinge sn med Per Abrahamsson.


531 Anders Jönsson i Ruda, Brunneby sn


(huvudsakligen meddelat av Göran Ax, Motala 080220)


(här har vi missat rejält eftersom vi glömt att lägga in Anders Jönssons andra gifte)


Gift 2:o 1846 9/6 i Kristberg sn med Johanna Karlsdotter, född 1820 20/12 i Nybygget, Kungs Norrby, Brunneby sn, död 1867 4/2 i Snavlunda, Lönsås sn, dotter till Karl Fredrik Johansson, torpare på Kungs Norrby ägor, och Katarina Jönsdotter. Gift 2:o 1851 26/12 med Johan (Jan) Larsson, född 1823 15/8 i Stenbäcken, Ströpla, Kristberg sn, son till Lars Stork, livgrenadjär på Ströpla ägor, och Kristina Karlsdotter.


Barn i andra giftet


Anders Johan Alfred Andersson, född 1844 21/12 i Hälla, Kristberg sn, död 1905 5/7 i Lundagatan 2, Stockholm (Maria) [Söderskivan], timmerman i Stockholm. Gift 1868 10/10 i Motala sn med Gustava Matilda Godlund, född 1844 23/1 i Hällestad sn (hfl), död 1915 22/4 i Lundagatan 2, Stockholm (Maria) [(Söderskivan].


545 Jonas Jönsson i Malma, Rystad sn


(090429)


Tillägg och rättelse rörande ett av barnen


Kristina Katarina Jonsdotter (Jonsson), född 1805 1/3 i Malma, Rystad sn, överlevde maken. Gift 1826 1/12 i Brunneby sn med Samuel Samuelsson, född 1791 15/6 i Krokbränninge, Kaga sn, död 1856 29/5 i Mjölorp Storgården, Vreta kloster sn, en kort tid bosatt i Krokbränninge, Kaga sn, från 1829 hemmansägare (tituleras lanthushållare) i Högby Storgården (rusthåll nr 102), Vreta kloster sn, skrevs från 1854 i Mjölorp Storgården som han också ägde. På 1830-talet var familjen enligt uppgift i husförhörslängden en tid bosatt på Karstorps säteri som brodern och svågern Jonas Fredrik Nordén ägde. Från mitten av 1840-talet står familjen som bosatt i Linköping fast de var skrivna på gården Storgården i Högby. I dödnotisen noteras att Samuel Samuelsson avled och begravdes i Norrköping. Från 1830-talet tituleras Samuel Samuelsson "frälsekamrer". Samuel Samuelsson var son till Samuel Olofsson, bonde i Krokbränninge, Kaga sn, sedan i Fröstad, Rystad sn, nämndeman i Hanekinds härad, och Anna Brita Andersdotter.


561 Anders Persson i Sjöstorp, Ödeshög sn


(meddelat av Nils Runberg, Bålsta 090219)


Som Nils Runberg noterat så blev Anders Persson inte 168 år gammal, utan dog 1849 17/4, inte 1949.Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!