Släktforskning ==>


Släktforskning

På de här släktforskningssidorna finns mest uppgifter om Vifolka härad och dess befolkning. Mer information om Vifolka härad kan du hitta under den fliken. Jag har här börjat samla en del av de avskrifter, utdrag och register som jag sammanställt, med anknytning till Vifolka härad. Min förhoppning är att andra än jag finner något av intresse här.
Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!