Vifolka härads dombok 1599-1620


Vifolka härads dombok

1599-1620

Dessa utdrag ur Vifolka härads äldsta domböcker har jag lagt ut här eftersom jag tidigare börjat skriva av Vifolkas domböcker, och i de äldsta tagit med alla mål som kommit upp vid tingen, och tänkte att det kunde kanske vara intressant för andra att studera närmare. Här förekommer inte bara personer från Vifolka härad, utan även utsocknes, och vissa av målen kan vara av allmänhistoriskt intresse.


I den här versionen föreligger dock en hel del redigeringstekniska felaktigheter, rena skrivfel, och inte minst viktigt att påpeka, en del läsfel, där felet inte alltid ligger hos mig som gjort utdragen utan inte minst beror en del av bristerna på att läsningen är gjord från mikrofische där det stundtals kan vara svårt att se vad som står. Jag har på många ställen markerat att texten är svårtydd eller rentav oläslig, men har ännu inte haft tid att kontrollera detta närmare. Ibland vet jag vad som borde stå, men har ändå behållit texten så som den ser ut att vara skriven. Ibland har jag ställts inför rena tolkningssvårigheter, där skrivaren stundtals använder exakt samma sätt att skriva två olika saker.


Dessa utdrag/avskrifter är ursprungligen gjorda för eget bruk, och jag har ännu inte gjort något register, vilket naturligtvis begränsar användbarheten, men så är det inte heller någon färdig produkt som jag lägger ut här på nätet, mer som exempel på domböcker från denna tid, som samtidigt kan vara till nytta för någon.


Jag har dock tagit med alla mål som kommit upp under häradstingen och ger en mer eller mindre utförlig beskrivning, ofta ren avskrift, av notisens innehåll. Stavningen är stundtals normerad, stundtals bokstavstroget återgiven, och här föreligger ingen klar linje som jag följt. Ibland är namnen bokstavstroget avskrivna i början av notisen, för att sedan normeras, ibland inte. Variationerna beror på att jag inte gjort avskrifterna för någon annan än mig själv, men jag kan nämna att bl a alla avskrifter av vilka som var nämndemän under tingen är helt bokstavstroget angivna..


Slutligen vill jag bara konstatera att de som hittar något av intresse på dessa sidor är välkommen att kopiera texten efter behag – men hänvisa då till mig som gjort utdragen och var ni hämtat texterna. Skulle ni hitta felaktigheter i texterna så är ni naturligtvis mycket välkomna att höra av er till mig.


Nedan finns respektive ting som pdf-filer att närmare studera för den intresserade.1599


1600


1605


1606


1607


1608


1609


1610


1611


1612


1613


1614


1615


1616


1617


1618


1619


1620

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!