Vigda i Vifolka hd till år 1800


Vigda i Vifolka härad fram till år 1800

Tanken är att mina register över socknarna i Vifolka härad ska underlätta vid sökandet efter en viss person - inte minst om personen i fråga kommer från någon annan socken. Bara i detta register förekommer personer från dryga 50-talet olika socknar, huvudsakligen belägna på Östgöta-slätten.


Jag har inte registrerat vigslarna i V Harg (från 1797), och inte heller vigslarna i Mjölby och Sörby församlingar från 1771. Dessa socknar hör också till Vifolka härad, men kyrkböckerna börjar så sent att jag valt att inte ta med de vigslar som skett i dessa socknar. Dessutom hör Mjölby delvis till Göstrings härad, vilket kanske bidrog till att jag valde att inte ta med den socknen. De socknar som ingår i registret är:


  • Herrberga
  • Normlösa
  • Sya
  • Veta
  • Viby
  • Västerlösa
  • Östra Tollstad


Det är inte tänkt att man bara ska titta i registret och sedan nöja sig med det. Jag upprättade dessa register för ett antal år sedan nu, och även om jag själv använder mig av registren lite då och då, så är det tyvärr inte felfritt.


För det första så förekommer det oundvikligen en del felaktigheter - som tillkommit antingen vid inmatningen, eller vid läsandet av kyrkböckerna på mikrofische. Jag kontrollerade dock de flesta av mina frågetecken i originalböckerna på Landsarkivet i Vadstena. Vissa brister finns dock kvar (där jag inte hade möjlighet att kontrollera texten i originalböckerna), i synnerhet för vissa år i Sya och Östra Tollstad, men de hör till undantagen.


För det andra är registret inte alls komplett! Många av upplysningarna i vigselböckerna saknas i detta register. På en del personer står det t ex i registret ”son” eller ”dotter” och då finns det uppgift om åtminstone en förälder i vigselboken, ibland båda föräldrarna. Det kan ju även finnas annat av intresse i notiserna, som uppgifter om avvittring efter tidigare giften, om morgongåva m m. Deta är ett sökregister för att lättare hitta vigseln i kyrkböckerna för personer man kan vara intresserad av.


Här nedan finns registren för nedladdning:

Vigselregister sorterat på förnamnVigselregister sorterat på

släktnamn, soldatnamn, icke patronymikon

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!