Tingsplatser


Tingsplatser i Vifolka härad

I Thorsten Anderssons avhandling Svenska häradsnamn finns även uppgifter om tingsplatserna för de östgötska häraderna. Där kan man läsa mer om medeltida belägg för bl a Vifolka tingsplats.


Nedanstående förteckning hämtad från Svenska häradsnamn är inte helt korrekt, och jag hoppas hinna komplettera den när jag får tid. Tingen 1614-1642 var inte både i Ljunga och Grimstorp t ex, utan vid något tillfälle i Grimstorp, men vanligen i Ljunga. Se även Vifolka härads dombok 1599-1620.


År belagd - tingsplats


1437-1441

Ljunga, Veta sn


1488

Ljunga, Veta sn (antagligen - tinget i  "Lyinghe herat"


1599-1605

Ljunga, Veta sn


1606-1613

Ljunga och Veta, Veta sn


1614-1642

Ljunga och Grimstorp, Veta sn


1643-1674

Ljunga, Veta sn


1675-1681vt

Ljunga och Veta, Veta sn


1681st-1724

Ljunga, Veta sn


1725-1861

Mjölby, Mjölby sn


1862-1863

Spångsholm, Veta sn


1864-

Sya, Sya sn


Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!