Herrberga


Herrberga socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:


Gränserna äro i nordost Normlösa, i öster och söder. Veta och i väster Järstad.


Arealen: 1,170 hektar, därav 1,146 land.


En utjord till Norra Karleby i Normlösa socken har jämte utjordar till hemman i Herrberga oxh Veta socknar ingått i skifteslag med Gottlösa by i Veta socken. Marken är på det hela jämn. Rådande jordart är lera, svartmylla och dungjord. Socknen bevattnas av Svartån, som till en del följer västra gränsen och går sedan i sydvästlig riktning. Vid Öjebro gör den flera fall. Landsvägen emellan Linköping och Skänninge går genom socknen från öster till väster. Vid Öjebro möter en väg, vilken åt norr går förbi kyrkan till Normlösa och åt söder till Veta. Öjebro bro är ombyggd år 1797 av sten med 7 valv.


Folkmängd (år - befolkning)


1810 - 454

1820 - 491

1830 - 554

1840 - 596

1850 - 666

1860 - 607

1870 - 597

1880 - 585

1890 - 580

1900 - 580

1910 - 575

1920 - 515

1930 - 446

1940 - 365

1950 - 313

1960 - 277

1970 - 191

1980 - 169

1990 - 179


(källa: Demografiska databasen)


Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad.  Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)


Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).


Byar, gårdar och kvarnar


(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)


Böttestadtorp

- ½-1 mtl


Forsa

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 1/4-1 mtl


I Forsa även en knipphammare, och på ägorna även en spiksmedja.


Herrberga

- Nr 1 Öster Norrgård 1-1 mtl

- Nr 2 Mitt i byn rusthåll ½-1 mtl

- Nr 3 Klockaregård ½-½ mtl

- Nr 4 ½-½ mtl

- Nr 5 Väster Södergård rusthåll 1-1 mtl


På Herrberga bys ägor även ett skolhus.


Mellan Karleby

- Nr 1 Norrgård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 Mellangård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 Södergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 5/8-1 mtl


Södra Karleby

- Nr 5 Norrgård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 6 Mellangård augment 1-1 mtl

- Nr 7 Södergård augment ½-1 mtl

- Nr 8 Komministerboställe ½-½ mtl

- Nr 9 5/8-1 mtl


Knutsbro

- rusthåll 0-5/8 mtl


Öjebro (mantalssatta gårdar)

- Nr 1 Aspegård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 Storgård 1-1 mtl

- Nr 3 Backgård ½-1 mtl


Öjebro (numrerade kvarnar)

- Nr 4 Pinan

- Nr 5 Hålan

- Nr 6 Backekvarn

- Nr 7 Solberga

- Nr 8 Biskopskvarn

- Nr 9 Gropekvarn

- Nr 10 Älekvarn

- Nr 11 Majorskvarn

- Nr 12 Spetalskvarn Vadstena hospitals

- Nr 13 Öna

- Nr 14 Nyckelforsen

- Nr 15 Fläckvikskvarn


Öjebro (onumrerade kvarnar)

- Storgårdskvarn

- Pilkvarn

- Kammarkvarn


I Öjebro fanns dessutom en såg.


Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!