Malexander (liten del)


Malexander socken

Endast en liten del av Malexanders socken har hört till Vifolka härad. Huvuddelen har hört till Ydre respektive Kinda härader. Socknen noteras under Ydre härad i Ridderstads beskrivning av Östergötland, och det är uppgifter om socknen därifrån som redovisas nedan.


Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:


Gränserna äro i norr Åsbo och Harg, i nordost Ulrika, i öster Kisa och Tidersrum, i sydost Norra Vi, i sydväst Torpa, i väster Ekeby, i nordväst Åsbo.


Arealen: 20,010 hektar, därav 15,274 land.


Marken är överallt bergig och stenbunden. Av särskilda höjder nämnas Bålskalle vid kyrkviken, Högatoften vid prästgården och Döraberget å Aspenäs udde. Jordarten är svartmylla, klapper och sandjord. Socknen som är belägen vid en del av Sommens nordliga och ostliga vikar, bevattnas dessutom av Malgen, Öjaren och Mellansjön m fl insjöar. Därtill utfalla flera mindre åar i Sommen. Den förnämsta landsvägen kommer från Åsbo, följer utefter Öjarens strand, går sedan rakt år söder och slutligen åt sydost till kyrkan. Vid Bålnäs finnes ångbåtsstation.


Folkmängd (år - befolkning)


1810 - 1089

1820 - 1187

1830 - 1380

1840 - 1390

1850 - 1481

1860 - 1611

1870 - 1597

1880 - 1628

1890 - 1399

1900 - 1234

1910 - 1147

1920 - 1065

1930 - 1025

1940 - 906

1950 - 741

1960 - 564

1970 - 358

1980 - 257

1990 - 263


(källa: Demografiska databasen)


Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad.  Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)


Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).


Byar, gårdar och kvarnar


(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)


Hallingsfall

- 1/4-0 mtl


Långstorp

- ½-1 mtl


Räknas tillsammans med Mellansjö i kartbeskrivningen.


Mellansjö

- ½-1 mtl


Räknas ägomässigt tillsammans med Långstorp, ovan, i kartbeskrivningen.


En såg och en kvarn på ägorna.


Uppsalatorp

- fd skogvaktarboställe 1/4-1/4 mtl


Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!