Östra Tollstad


Östra Tollstads socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:


Gränserna äro i norr Viby, i nordost Sjögestad, i öster Gammalkil, i söder Västra Harg, i väster Sya och i nordväst Veta.


Arealen: 4,694 hektar, därav 4,651 land.


Till södra delen är socknen skogsbygd samt bergig och ojämn. Rådande jordart är lera, varjämte finnes sandblandad svartmylla och någon gång sand. Insjöarna Nackebosjön och Viveln höra hit, ävensom en del av Lillån, här kallad Sjögestadån, ävensom en annan å, som förenar Vivelns vatten med Lillån. Av socknens landsvägar kommer den förnämsta från Sjögestad, går först åt sydväst förbi kyrkan, sedan åt söder till Harg. Vid kyrkan möter en korsväg, kommande från Veta och Viby till Gammalkil. Sydligare utgår en väg till Sya.


Folkmängd (år - befolkning)


1810 - 901

1820 - 855

1830 - 986

1840 - 1128

1850 - 1123

1860 - 1241

1870 - 1260

1880 - 1266

1890 - 1104

1900 - 1162

1910 - 1038

1920 - 1002

1930 - 992

1940 - 848

1950 - 735

1960 - 605

1970 - 469

1980 - 464

1990 - 499

 

(källa: Demografiska databasen)


Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad.  Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)


Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).


Byar, gårdar och kvarnar


(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)


Björsbo

- 1-1 mtl


Braxstad

- Nr 1 Östergård rusthåll 3/4-1 mtl

- Nr 2 Mellangård rusthåll 3/4-1 mtl

- Nr 3 Kronogård augment ½-1 mtl


En kvarn och en såg samt ett tegelbruk på Braxstad ägor.


Brink

- ½-1 mtl


Bröt

- ½-1 mtl


Dövehus

- 1/8-1/8 mtl


Fiestad

- Nr 1 Fogdegård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 ½-1 mtl

- Nr 3 Östergård 3/4-1 mtl

- Nr 4 fd korpralsboställe 1-1 mtl

 

Fröstad

- Nr 1 Storgård 1-1 mtl

- Nr 2 Södergård 3/4-1 mtl

- Nr 3 ej mantalssatt relativt stor utjord


En kvarn på Fröstad ägor.


Gagnarp

- ½-1 mtl


Griskulla

- fd sergeantboställe ½-1 mtl


Hag

- 1/4-1 mtl


Himmelsby

- Nr 1 Östergård ½-½ mtl

- Nr 2 Norrgård augment ½-1 mtl

- Nr 3 Ödegård 3/4-1 mtl

- Nr 4 Södergård ½-1 mtl

 

Hyppinge

- Nr 1 rusthåll ½-½ mtl

- Nr 2 rusthåll ½-½ mtl


Ett ångbränneri på ägorna.


Hyppingstorp

- ½-1 mtl


Höke

- ½-1 mtl


Kolsarp

- 1/4-½ mtl


Ladusätter

- 1/4-1/4 mtl


Lerbäck

- ej mantalssatt någorlunda stor utjord rusthåll


Lund

- ½-1 mtl


Mathem

- Nr 1 Södergård 1-1 mtl

- Nr 2 Mellangård 3/4-1 mtl

- Nr 3 Norrgård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 Lillgård 1/4-½ mtl


Mogestad

- Nr 1 Södergård 5/8-5/8 mtl

- Nr 2 Norrgård 5/8-5/8 mtl

- Nr 3 1/4-1/4 mtl


Nackebo

- 1/8-1 mtl


Nederberg

- ½-1 mtl


Rotebo

- 1/4-½ mtl


Donation till Västra Hargs församling.


Skuru

- augment 1/8-1 mtl


Stockeby

- fd kaptensboställe 1-1 mtl


Tollstad

- Nr 1 Kyrkoherdeboställe 1-1 mtl

- Nr 2 Västergård fd furirsboställe ½-1 mtl

- Nr 3 Källgård ½-1 mtl

- Nr 4 Norrgård 1/4-1 mtl

- Nr 6 Östergård 1-1 mtl


- Komministerboställe (onumrerat) ½-½ mtl


I Tollstad by även några utjordar, varav en kallad Tollstadberg, och en annan Kongsätter.


Tomta

- Nr 1 rusthåll ½-1 mtl

- Nr 2 rusthåll  ½-1 mtl


Torpa

- Nr 1 Norra Torpa Svanegård ½-½ mtl

- Nr 2 Norra Torpa Södergård rusthåll ½-1 mtl

- Nr 3 Södergård rusthåll ½-1 mtl


Täpparp

- ½-1 mtl


Vägstorp

- fd mönsterskrivarboställe 3/4-1 mtl


Åkebo

- Nr 1 Norrgård 3/8-1 mtl

- Nr 2 Södergård 5/8-1 mtl


Ålstad

- Nr 1 Södergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 Norrgård 1-1 mtl


Ö

- fd hovsmedsboställe ½-1 mtl


Överberg

- 1/4-1 mtl


Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!