Rappestad


Rappestad socken

Det är bara säteriet Ekströmmen och resten av Herrestad by som hör till Vifolka härad. Resten av gårdarna och byarna i Rappestad socken hör till Valkebo härad.


Rappestad socken noteras således under Valkebo härad i Ridderstads beskrivning av Östergötland, och det är uppgifter om socknen därifrån som redovisas nedan.


Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:


Gränserna äro i norr Björkeberg och Ledberg, i öster Kärna, i söder Vikingstad och Sjögestad samt i väster och norr Västerlösa.


Arealen: 2,207 hektar, därav 2,189 land.


Marken är i det hela jämn. Rådande jordart är lera och sand. Socknen bevattnas av Lillån och Kapellsån. Samfärdseln sker genom flera från de angränsande socknarna kommande vägar. Sysligare delen av socknen beröres av Östra stambanan.


Folkmängd (år - befolkning)


1810 - 632

1820 - 623

1830 - 682

1840 - 728

1850 - 725

1860 - 808

1870 - 780

1880 - 831

1890 - 754

1900 - 706

1910 - 765

1920 - 660

1930 - 642

1940 - 597

1950 - 612

1960 - 530

1970 - 620

1980 - 766

1990 - 1052


(källa: Demografiska databasen)


Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad.  Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)


Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).


Byar, gårdar och kvarnar


(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)


Ekströmmen (del av Herrestad by)

- Nr 3 och 4 frälse säteri 1-1 mtl


Herrestad

- Nr 1 rå och rör 1-1 mtl

- Nr 2 rå och rör 1-1 mtl

- Nr 5 rå och rör 1-1 mtl

- Nr 6 1-1 mtl


Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!