Västerlösa (c:a hälften)


Västerlösa socken

Socknen delad mellan Vifolka och Gullbergs härader.


Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:


Gränserna äro i öster Björkeberg och Rappestad, i sydost Sjögestad, i söder Viby, i väster Normlösa, i nordväst Älvestad och Klockrike med Svartån som gräns.


Arealen (Vifolka + Gullbergs härader): 3,095 hektar, därav 3,064 land.


Inom Björkebergs och Västerlösa socknar ha Linkelösa och Linds gårdar ägor sammanblandade, varjämte lägenheterna Anderstorp och Hunnerstorp tillhörande Björkebergs socken äro blägna i Västerlösa. Marken är i allmänhet jämn och bördig. Rådande jordart är svartmylla och dungjord. En mindre bäck utrinner i Svartån. Från Viby kommer en landsväg åt norr och nordost till kyrkan samt delar sig åt nordost till Björkeberg och åt öster till Rappestad.


Folkmängd (år - befolkning)


1810 - 953

1820 - 973

1830 - 1048

1840 - 1173

1850 - 1184

1860 - 1301

1870 - 1314

1880 - 1308

1890 - 1179

1900 - 1069

1910 - 1051

1920 - 1042

1930 - 948

1940 - 880

1950 - 803

1960 - 642

1970 - 506

1980 - 487

1990 - 610

 

(källa: Demografiska databasen)


Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad.  Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)


Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).


Byar, gårdar och kvarnar


(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)


Dömestad

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 fd rustm.boställe ½-1 mtl

- Nr 3 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 Södergård rusthåll 1-1 mtl


Egelstad

- Nr 1 Södergård ½-1 mtl

- Nr 2 Mellangård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 Norrgård rusthåll 1-1 mtl


Lappland

- ej mantalssatt utjord hörande till Stora Spärringe


Lycke

- rusthåll 1-1  mtl


Marås

- Nr 1 1-1 mtl

- Nr 2 ½-1 mtl

- Nr 3 1-1 mtl


Mellan Spärringe

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 Lillgård rusthåll 1/4-½ mtl

- Nr 3 Simonsgård augment 1/4-1 mtl

- Nr 4 augment ½-1 mtl

- Nr 5 Sunegård rusthåll 1/4-1 mtl


Inom Mellan Spärringes skifteslag finns utjordar till Dömestad och Egelstad, samt till Govlösa [Normlösa sn] och Västerlösa kyrka.


Stora Spärringe

- Nr 6 Baggegård augment 3/4-1 mtl

- Nr 7 Södergård augment ½-1 mtl

- Nr 8 Mellangård 1-1 mtl

- Nr 9 Benkammargård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 10 Norrgård 1-1 mtl


På ägorna en stärkelsefabrik.


Spärringstorp

- Nr 1 Norrgård augment ½-1  mtl

- Nr 2 Bränngård ½-1 mtl

- Nr 3 Södergård 1/4-1 mtl


Västerlösa

(del av Västerlösa i Gullbergs härad och ej redovisad här)

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 Lillgård augment ½-1 mtl

- Nr 4 1-1 mtl

- Nr 5 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 6 Hörnegård augment ½-1 mtl


Ås

- Nr 1 1-1  mtl

- Nr 2 Polackegård 1-1 mtl


Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!