Västra Harg


Västra Hargs socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:


Gränserna äro i norr Sya, i nordost Östra Tollstad, i öster Gammalkil och Nykil, i sydost Ulrika, i sydväst Malexander och i väster Åsbo och Mjölby.


Arealen: 11,982 hektar, därav 11,668 land.


Marken är särdeles bergig och består till största delen av kuperad skogsmark. Rådande jordart är svartmylla och sandjord, ehuru en och annan gård även har lerjord. Av insjöar äro de största Hargsjön och Kilarpssjön. Socknens största vattendrag är Lillån. Av vägar kommer en från Östra Tollstad, vilken går föst i sydlig, sedan i sydostlig riktning till kyrkan, där en väg möter från Sya och fortsätter till Ulrika.


Gårdar flyttade från Västra Harg till Ulrika


Från Västra Hargs socken överfördes till den nybildade Ulrika socken. Lilla Farsbo överfördes 1737 och övriga gårdar överfördes 1741, nämligen Stora Farsbo, Grytfall, Gördsgöl, Kalkegryt och Pikedal.


Familjerna som bodde på dessa gårdar finns att läsa om i Bo Lindwalls Familjer och gårdar i Ulrika.Folkmängd (år - befolkning)


1810 - 1212

1820 - 1305

1830 - 1469

1840 - 1687

1850 - 1730

1860 - 1798

1870 - 2011

1880 - 2032

1890 - 1866

1900 - 1772

1910 - 1537

1920 - 1452

1930 - 1439

1940 - 1318

1950 - 1102

1960 - 840

1970 - 523

1980 - 474

1990 - 490


(källa: Demografiska databasen)


Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad.  Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)


Lindwall, Bo, Familjer och gårdar i Ulrika (2002)


Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).


Byar, gårdar och kvarnar


(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)


Bakarekulla

- ½-1 mtl


Bo (även kallat Kihlehof)

- frälse säteri 2-2 mtl


På ägorna en kvarn, en såg, ett garveri och ett skolhus. Dessutom ytterligare en kvarn i Bo.


Borg

- 3/4-1 mtl


Holbokvarn och Kilarp i sambruk med Borg. Ägorna redovisas tillsammans i kartbeskrivningen.


Bosgård

- 1-1 mtl


Boteryd

- 1-1 mtl


Byttebo

- 3/4-1 mtl


Bänarp

- 3/8-½ mtl


Dikarekroken

- augment 1/4-1/4 mtl


Drustorp

- augment 1/4-½ mtl


Arealen är i kartbeskrivningen sammanlagd med Torsnäs.


Lilla Farsbo (nuv. Ulrika sn)

- ½-1 mtl


På ägorna en vattensåg.


Stora Farsbo (nuv. Ulrika sn)

- ½-1 mtl


På ägorna ett bränneri.


Folkebo

- Nr 1 rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 ej mantalssatt utjord till rusthållet


Grytfall (nuv. Ulrika sn)

- augment ½-1 mtl


Gussingsbo (under Spällinge)

- ½-1 mtl


"Av ålder hört till Spällinge säteri" som det står i kartbeskrivningen.


Gördsgöl (nuv. Ulrika sn)

- 1/4-1/4 mtl


Görshorva

- ½-1 mtl


På ägorna två sågar och ett bränneri. Dessutom ytterligaren en såg i Görshorva.


Lilla Haddebo

- ½-1 mtl


Stora Haddebo

- 1-1 mtl


På ägorna en såg, en kvarn samt ett skolhus. Dessutom ytterligaren två sågar i Stora Haddebo.


Harg (kallat Yxerum)

- Kyrkoherdeboställe 1-1 mtl


Helgslätt

- 1-1 mtl


Hjulpan

- ej mantalssatt torp, rusthåll


Holbokvarn

- 1-1 mtl


Holbokvarn och Kilarp i sambruk med Borg. Ägorna redovisas tillsammans i kartbeskrivningen. I Holbokvarn även en såg.


Hulu

- ½-1 mtl


Hålbäck (under Spällinge)

- säteri rusthåll 3/4-1 mtl


Hälla

- 3/4-1 mtl


Härsnäs

- 5/8-5/8 mtl


Jordbron

- fd skogvaktarboställe 1/8-1/8 mtl


Juttorp

- rusthåll 1/8-1/8 mtl


Kalkegryt (nuv. Ulrika sn)

- 1/4-1/4 mtl


Kilarp

- 1-1 mtl


Holbokvarn och Kilarp i sambruk med Borg. Ägorna redovisas tillsammans i kartbeskrivningen.


Klockaregården

- ej mantalssatt utjord, rusthåll


På ägorna ett skolhus.


Krokemo (under Spällinge)

- rusthåll ½-½ mtl


Krysskälla

- ej mantalssatt torp


Kulla

- Nr 1 rusthåll 3/4-1 mtl

- Nr 2 ej mantalssatt utjord till rusthållet

- Nr 3 ej mantalsatt torp till rusthållet


Lergärdet

- rusthåll 5/8-1 mtl


Mo

- Nr 1 Norrgård 1-1 mtl

- Nr 2 Mellangård ½-1 mtl

- Nr 3 Södergård ½-1 mtl


Mosshult

- 3/4-1 mtl


Måla

- 1-1 mtl


Oxhagen

- ej mantalssatt torp.


Pikedal (nuv. Ulrika sn)

- ½-1 mtl


På ägorna en vattensåg.


Ramshult

- ½-1 mtl


En vattenkvarn på ägorna.


Ruskeberget

- ej mantalssatt torp till Bo


Rustorp

- 1-1 mtl


På ägorna en kvarn, en såg, en benstamp och ett bränneri. Dessutom ytterligare en såg och en kvarn i Rustorp.


Sjösätter

- ej mantalssatt relativt stor utjord, rusthåll.


Skrämla

- 1-1 mtl


Skälleryd

- rusthåll 1-1 mtl


Snärsätter (under Spällinge)

- 1-1 mtl


Spällinge (med¨Spällingetomta)

- säteri rusthåll 1-1 mtl


 Spällingetomta (med Spällinge)

- frälse säteri ½-1 mtl


Underlydande hemmanen Gussingsbo, Hålbäck och Krokemo inräknade i ägosummorna i kartbeskrivningen.


Stenstorp

- 1/4-1/4 mtl


Stensäng

- Nr 1 1/8-1/4 mtl

- Nr 2 1/4-½ mtl


Stämma

- 1-1 mtl


På ägorna ett bränneri.


Sättrarp

- 1/4-½ mtl


Torkilsbo

- Komministerboställe ½-1 mtl


Torsnäs

- rusthåll 5/8-1 mtl


Drustorps areal inräknad i Torsnäs i kartbeskrivningen.


Tramplemo

- 3/8-1 mtl


Trehörninge

- augment 1/4-1/4 mtl


Uddarp

- ej mantalssatt


Vadstorp

- 1/4-½ mtl


Vallsätter

- augment 1/4-1/4 mtl


Yxerum

- se Harg.


Åsen

- 1/4-½ mtl


Ödekällan

- ej mantalssatt torp


Önnebo

- ½-1 mtl


Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!