Veta


Veta socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:


Gränserna äro i norr Herrberga och Normlösa, i nordost Viby, i sydost Östra Tollstad, i söder Sya samt i väster Mjölby och Herrberga.


Arealen: 2,121 hektar, därav 2,095 land.


Marken är i allmänhet jämn. Rådande jordart är lera, mylla och sand. I många bukter genomgår Svartån socknen och gör fall vid Spång och Gudhem. Mindre bäckar hitflyta vid Spång m fl ställen. Landsvägen från Linköping till Skänninge går fram genom norra delen och utgår från den en mindre väg åt norr till Normlösa. Genom sydöstra delen går Mjölbyvägen med avväg åt sydost till Viby och Tollstad. Båda landsvägarna förenas genom en sockenväg från norr till söder förbi kyrkan. Väster om Svartån mötas två vägar, varav den ena går i östlig riktning från mjölby till Svartån och den andra sydlig från Herrberga till Solberga säteri. Socknen genomstrykes även av Östra stambanan, med järnvägsstation Mantorp.


Folkmängd (år - befolkning)


1810 - 671

1820 - 741

1830 - 776

1840 - 820

1850 - 963

1860 - 994

1870 - 960

1880 - 998

1890 - 911

1900 - 922

1910 - 1027

1920 - 933

1930 - 922

1940 - 925

1950 - 908

1960 - 876

1970 - 1069

1980 - 2378

1990 - 2366


(källa: Demografiska databasen)


Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad.  Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)


Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).


Byar, gårdar och kvarnar


(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)


Bromma

- Vadstena hospitalshemman 1/4-1 mtl


Böttestad

- Nr 1 Södergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 2 fd kaptensboställe 1-1 mtl


Dragestad

- Nr 1 Västergård 1-1 mtl

- Nr 2 Backgård augment 1-1 mtl

- Nr 3 Östergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 4 Södergård augment 1-1 mtl


Fall (under Mantorp)

- ½-1  mtl


Hemmanets ägor inräknade i Mantorps i kartbeskrivningen.


Gottlösa

- Nr 1 fd kaptensboställe 1-1 mtl

- Nr 2 Mellan- eller Aspegården 1-1 mtl

- Nr 3 Postgården 1-1 mtl

- Nr 4 ½-½ mtl

- Nr 5 Norrgård 1-1 mtl


Grimstorp

- Nr 1 1-1 mtl

- Nr 2 Norrgård 1-1 mtl


Gudhem

- ½-1  mtl


På ägorna en kvarn och såg.


Häggarp

- fd fjärdingsmansboställe 1/8-1  mtl


Kavlebäck

- 1/4-1/4  mtl


Kyrkarp

- 3/8-1  mtl


Kårarp (under Mantorp)

- rusthåll 3/4-1  mtl


Hemmanets ägor inräknade i Mantorps i kartbeskrivningen.


Lilla Ljunga

- Nr 1 1-1 mtl

- Nr 2 Södergård rusthåll 1-1 1/4 mtl


Ett ångbränneri på ägorna.


Stora Ljunga

- Nr 1 Södergård augment 1-1 mtl

- Nr 2 Lillgård augment 1/4-1/4 mtl

- Nr 3 Ödegård ½-1 mtl

- Nr 4 ½-1 mtl

- Nr 5 Kronogård 5/8-1 mtl

- Nr 6 Norrgård augment 1-1 mtl


Mantorp

- skatte säteri, rusthåll 1-1  mtl


Till Mantorps säteri räknas i kartbeskrivningen Fall, Kårarp, Mark, Råckarp och Rödhälla.


På ägorna Mantorps järnvägsstation.


Mark (under Mantorp)

- frälse säteri 1-1  mtl


Hemmanets ägor inräknade i Mantorps i kartbeskrivningen.


Råckarp (under Mantorp)

- rusthåll 1/4-1  mtl


Hemmanets ägor inräknade i Mantorps i kartbeskrivningen.


Rödhälla (under Mantorp)

- ½-1  mtl


Hemmanets ägor inräknade i Mantorps i kartbeskrivningen.


Solberga

- se Sya sn


Svås

- Nr 1 Norrgård augment 1-1 mtl

- Nr 2 Öster Södergård 1-1 mtl

- Nr 3 Väster Norrgård 1-1 mtl

- Nr 4 Väster Södergård 1-1 mtl


En kvarn och en såg på ägorna.


Vasa

- 5/8-1  mtl


Veta

- Nr 1 ½-1 mtl

- Nr 2 Storgård 1-1 mtl

- Nr 3 Västergård augment 1-1 mtl

- Nr 4 ej mantalssatt utjord


Vimne

- Nr 1 Norrgård ½-1 mtl

- Nr 2 Kronogård 1-1 mtl

- Nr 3 Mellangård 3/4-1 mtl

- Nr 4 Södergård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 5 Rövaregård eller Strömsnäs 3/4-1 mtl

- Nr 6 Bränngården 1-1 mtl

- Nr 7 frälse säteri 1-1 mtl


Ägorna till hemmanen Kavlebäck och Klubbarp samt utmarken till Solberga nr 2 (Åtomta), de två sistnämnda i Sya sn, är inräknade i i Vimne totala ägor i kartbeskrivningen.


Åtomta

- se Sya sn


Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!