Hem

Hem

Vifolka är ett gammalt namn på ett område i Östergötland sydväst om Linköping. Att jag kommit att intressera mig för just Vifolka härad är mest en slumpens skörd.


Du är välkommen att se dig omkring. Här har jag samlat en del uppgifter om Vifolka härad, men här kan du också köpa de böcker jag har givit ut via mitt företag Vifolkagen.


Henrik Mosén